logo
logo bip

interpelacje, zapytania radnych VI kadencja 2018-2023

 

2021 r.

 

 

 

 

BR.0003.22.2021 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie: wytyczenia na drodze powiatowej w miejscowości Niechanowo, ul. Miodowa przejść dla pieszych 

BR.0003.21.2021 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie: usunięcia obumarłych i nadłamanych gałęzi wzdluż drogi powiatowej na odcinku od wsi Mrysin do miejscowości Nowa Wieś Niechanowska

BR.0003.20.2021 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie: zamontowania progów zwalniajacych podrzutowych na drodze powiatowej w Marysinie. gmina Niechanowo 

BR.0003.19.2021 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie: wytyczenia na drodze powiatowej przejścia dla pieszych w miejscowości Potrzymowo, gmina Niechanowo

BR.0003.18.2021 zapytanie radnej Pani Joanny Arndt z dnia 23 czerwca 2021 r. dotyczące kwot subwencji oświatowej ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2020 roku.

 odp. 0003.18.2021

BR.0003.17.2021 zapytanie radnej Pani Joanny Arndt z dnia 23 czerwca 2021 r.dot. „Diagnozy sieci szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński”. 

odp.0003.17.2021

BR.0003.16.2021 interpelacja radnej Pani Joanny Arndt z dnia 23 czerwca 2021 .  w sparwie utworzenia dodatkowych etatów w placówkach oświatowych powiatu gnieźnieńskiego dla serwisantów sprzętu komputerowego.

odp.0003.16.2021

 BR.0003.15.2021 interpelacja radnej Pani Danuty Winiarskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: poszerzenia drogi powiatowej z gminną przy skręcie na Nową Wieś Niechanowską w miejscowości Kędzierzyn

odp.0003.15.2021

BR.0003.14.2021 interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie: podjęcia radykalnych działań naprawczych nawierzchni asfaltowej na drodze wojewódzkiej nr 260 (DW260) w miejscowości Niechanowo, 

odp. 0003.14.2021

BR.0003.13.2021 interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie: podjęcia działań polegających na wycięcięciu zbędnej roślinności. 

odp. 0003.13.2021

BR.0003.12.2021 interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie: wytyczenia na drodze powiatowej przejścia dla pieszych w miescowości Marysin, gmina Niechanowo.

odp. 0003.12.2021

BR.0003.11.2021 interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie: naprawy lampy oświetleniowej przy drodze powiatowej w miejscowości Mikołajewice, gmina Niechanowo.

odp. 0003.11.2021

BR.0003.10.2021 interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie: naprawy lamp oświetleniowych w miescowości Marysin,gmina Niechanowo.

odp. 0003.10.2021

BR.0003.9.2021 interpelacja radnej Pani Danuty Winiarskiej  z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: budowy chodnika wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Mierzewo w kierunku Jarząbkowa oraz od Mierzewa w kierunku Karsewa.

odp. 0003.9.2021

BR.0003.8.2021 zapytanie radnego Pana Marcina Makohońskiego z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie:realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 2152 P- ścieżka rowerowa Dalki-Mnichowo oraz Mnichowo- granica z gminą Czerniejewo.

odp.0003.8.2021

BR.0003.7.2021 interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: "przebudowania" chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Niechanowo

odp.0003.7.2021

BR.0003.6.2021 ponowne zapytanie radnego Pana Marcina Makohońskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r, w sprawie projektu "Bezpieczny Autobus"

odp. na zapytanie z dnia 28.04.21

BR.0003.6.2021 ponowne zapytanie radnego Pana Marcina Makohońskiegi z dnia 21 marca 2021 r, w sprawie projektu "Bezpieczny Autobus".

odp. 0003.6.2021 z dnia 25.03.2021

BR.0003.6.2021 zapytanie radnego Pana Marcina Makohońskiego z dnia 19 lutego w sprawie realizacji projektu "Bezpieczny Autobus".

odp.0003.6.2021

BR.0003.5.2021 zapytanie radnej Nataszy Szalaty z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie konkursu ofert na Inspektora Danych Osobowych w placówkach oświatowych podległych pod Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, który odbył się dnia 07.01.2021 w Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie. 

odp. 0003.5.2021

BR.0003.4.2021 zapytanie radnej Nataszy Szalaty z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie konkursu ofert na usługi BHP w placówkach oświatowych podległych pod Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

odp. 0003.4.2021

BR.0003.3.2021 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie dokończenia budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowoci Mierzewo w kierunku wsi Jarząbkowo. 

odp. 0003.3.2021

BR.0003.2.2021 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie podjęcia działań naprawczych polegających na wycięciu usychającycyh drzew w pasie drogi powiatowej od miejscowoci Mierzewo w kierunku wsi Karsewo. . 

odp.0003.2.2021 

BR.0003.1.2021 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie naprawy osadzenia studzenki kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z powierzchni drogi powiatowej w miejscowości Marysin. 

odp. 0003.1.2021

 

 

2020 r.

BR.0003.45.2020 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Malczewo na odcinku od wjazdu na teren Zakładu Rolnego do ostatnich zabudowań mieszkalnych w Malczewie w kierunku wsi Karsewo. 

odp. 0003.45.2020

BR.0003.44.2020 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie bezzwłocznego usunięcia pozostałości pni po ściętych drzewach w pasie drogi powiatowej na terenie gminy Niechanowo.

odp.0003.44.2020

BR.0003.43.2020 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie montażu bariery ochronnej wzdłuż drogi powiatowej - przy wjeździe od strony Mierzewa do miejhscowości Jarząbkowo, po lewej stronie drogi.

odp. 0003.43.2020

BR.0003.42.2020 interpelacja radnej Danuty Winiarskiej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zamontowania oświetlenia w miejscowości Malczewo.  

odp. 0003.42.2020

BR.0003.41.2020 interpelacja radnej Danuty Winiarskiej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Grotkowo. 

odp.0003.41.2020

BR.0003.40.2020 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie podjęcia działań naprawczych nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w miejscowości Kędzierzyn. 

BR.0003.39.2020 interpelacja radnego Marcina Makohońskiego z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie  zwiększenia limitów rejestracji pojazdów dla biur pośrednictwa rejestracji.

odp. 0003.39.2020

BR.0003.38.2020 zapytanie radnego Marcina Makohońskiego z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie  ralizacji projektow ze środków zewnętrznych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

odp.0003.38.2020 

BR.0003.37.2020 interpelacja radnego Marcina Makohońskiego z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie  dezynfekcji szkół podległych Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie. 

odp.0003.37.2020

BR.0003.36.2020 interpelacja radnego Marcina Makohońskiego z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie  nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

odp. 0003.36.2020

BR.0003.35.2020 interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 29 września 2020 r. w sprawie  dofinansowania dojazdów uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/21.

odp.0003.35.2020

BR.0003.34.2020 zapytania radnej Nataszy Szalaty z dnia 29 września 2020 r. w sprawie  działek i nieruchomości sprzedanych przez Starostwo Powiatowe . 

odp. 0003.34.2020

BR.0003.33.2020  interpelacja radnego Leszka Figaja z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: ponownego rozpatrzenia wniosku mieszkańców Zielenia, dotyczącego budowy ścieżki rowerowej lub chodnika i zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom  

odp.0003.33.2020

BR.0003.32.2020 zapytania radnego Marcina Makohońskiego z dnia 11 września 2020 r. dotyczące Centrum Usług Wspólnych.

odp.0003.32.2020

BR.0003.31.2020 interpelacja radnego Marcina Makohońskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:przekazania kwoty 5 mln z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na rzecz rozbudowy szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.     

odp. 0003.31.2020

BR.0003.30.2020 interpelacja radnego Jaromira Dziela z dnia 3 września 2020 r. w sprawie: braku stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.

odp. BR.0003.30.2020 

BR.0003.29.2020 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 3 września 2020 r. w sprawie: podjęcia działań polegających na wycięciu zbędnej roślinnności w pasie drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Marysin do miejscowości Nowa Wieś Niechanowska. 

odp. BR.0003.29.2020 (wpływ 14.09.2020)

BR.0003.28.2020 interpelacja radnego Jaromira Dziela z dnia 3 września 2020 r. w sprawie: bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego poprzez zamontowanie sygnalizacji świetlnej. 

odp. BR.0003.28.2020 (wpływ 14.09.2020)

BR.0003.27.2020 interpelacja radnej Danuty Winiarskiej z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: naprawy nawierzchni drogi powiatowej Niechanowo - Żydowo.

odp. BR.0003.27.2020 (wpływ 14.09.2020)

BR.0003.26.2020 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Malczewo 

odp. BR.0003.26.2020 (wpływ 07.09.2020)

BR.0003.25.2020 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: rozważenia możliwości wykorzystania na terenie powiatu gnieźnieńskiego istniejących jeszcze nasypów kolejowych pod ścieżki rowerowe śladem dawnych torów kolejki wąskotorowej

odp. BR.0003.25.2020 (wpływ 08.09.2020)

BR.0003.24.2020 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: rozważenia pobudowania ronda z sygnalizacją świetlną w miejscowości Cielimowo, gm Niechanowo

odp. BR.0003.24.2020 (wpływ 07.09.2020)

BR.0003.23.2020 interpelacja radnego  Zbigniewa Bręklewicza z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie: uszkodzenia i potrzeby wymiany żarówki w latarni ulicznej w miejscowości Czechowo, gm. Niechanowo

odp. BR.0003.23.2020 (wpływ 07.09.2020)

BR.0003.22.2020 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie: przebudowania chodnika wzdłuz drogi powiatowej w miejscowosci Niechanowo

odp. BR.0003.22.2020 (wpływ 07.09.2020)

BR.0003.21.2020 zapytanie radnej Marii Kocoń z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie Domów Dziecka w Gnieźnie i Trzemesznie. 

odp. BR.0003.21.2020

BR.0003.20.2020 interpelacja radnej Danuty Winiarskiej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie: przebudowy chodnika w Niechanowie przy ul. Parkowej od ronda do kościoła

odp.BR.0003.20.2020

BR.0003.19.2020 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia remontu cząstkowego chodnika w miejscowości Marysin, gm Niechanowo

odp. BR.0003.19.2020

BR.0003.18.2020 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie: rozważenia możłiwości zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Gniezno " na wysokości" ulic Wiejskiej i Wolności

odp.BR.0003.18.2020

odp.BR.0003.18.2020 z 17.08.2020

BR.0003.17.2020 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie: podjęcia radykalnych działań naprawczych na drodze powiatowej w miejscowosci Marysin,  gm, Niechanowo 

odp. BR.0003.17.2020

BR.0003.16.2020 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie: uszkodzenia i potrzeby naparwy lampy oświetleniowej w miejscowości Marysin, gm, Niechanowo.

odp. BR.0003.16.2020

BR.0003.15.2020

BR.0003.15.2020 pismo radnej Nataszy Szalaty dotyczące uzupełnienia odpowiedzi na zapytanie w sprawie:inspektora ochrony danych (wpł. 26.08.2020)

odpowiedź BR.0003.15.2020 (wpł. 02.09.2020)

BR.0003.15.2020 zapytania radnej Nataszy Szalaty z dnia 21 lipca 2020 r. dotyczące umów: o świadczenie usług obsługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych oraz umowy świadczenia kompleksowych usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

odpowiedź BR.0003.15.2020

BR.0003.14.2020 zapytania radnej Nataszy Szalaty z dnia 5 maja 2020 r w sprawie: publikacji wniosków radnych oraz protokołów z sesji Rady Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

odpowiedź BR.0003.14.2020

BR.0003.13.2020 zapytania radnej Nataszy Szalaty z dnia 5 maja 2020 r. dotyczące naprawy uchybień na boisku przy ul. Pocztowej, wykazanych w protokole pokontrolnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu.

BR.0003.13.2020 załącznik 

BR.0003.12.2020 zapytania radnej Nataszy Szalaty z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie:  realizacji projektów unijnych  w szkołach podległych pod Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

odpowiedź BR.0003.12.2020

BR.0003.11.2020 zapytania radnej Nataszy Szalaty z dnia 5 maja 2020 r . dotyczące Centrum Usług Wspólnych.

odpowiedź BR.0003.11.2020

BR.0003.10.2020 zapytanie radnej Nataszy Szalaty z dnia 5 maja 2020 r . w sprawie: ile wynosi subwencja oświatowa przypadająca na jedno dziecko całodobowe w Ośrodku Socjoterapii w Gnieźnie i na jedno dziecko w Domu Dziecka w Gnieźnie (miesięcznie). 

odp BR.0003.10.2020

odp BR.0003.10.2020 (WE)

BR.0003.9.2020 zapytania radnej Nataszy Szalaty z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie: dodatków motywacyjnych i funkcyjnych przyznanych poszczególnym dyrektorom jednostek oświatowych, liczby uczniów poszczególnych szkół podległych pod Starostwo Powiatowe, ile pieniędzy zostało przeznaczono na stypendia naukowe, ile pieniędzy przeznaczono na stypendia sportowe, ile pieniędzy zostało przeznaczonych na dojazdy uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/20. 

odp.BR.0003.9.2020 

BR.0003.8.2020  interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 26 marca 2020 w sprawie umieszczenia lustra drogowego w pasie drogi powiatowej w miejscowości Potrzymowo, gm. Niechanowo na zakecie drogi w kierunku Drachowo.

odpowiedź BR.0003.8.2020

odpowiedź BR.0003.8.2020

BR.0003.7.2020  interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 25 marca 2020 w sprawie pobudowania przejścia dla pieszych w miejscowości Potrzymowo, naprzeciwko świetlicy wiejskiej.

odpowiedź BR.0003.7.2020

odpowiedź BR.0003.7.2020

BR.0003.6.2020  interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 16 marca 2020 w sprawie posadowienia znaku drogowego E-13 na skrzyżowaniu dróg w Niechanowie w kierunku Nowa Wieś Niechanowska.

odpowiedź BR.0003.6.2020

odpowiedź  BR.0003.6.2020

BR.0003.5.2020  interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 19 marca 2020 w sprawie pogłebienia i oczyszczenia rowu po obu stronach drogi powiatowej na odcinku od Potrzymowa w kierunku do Drachowa, gmina Niechanowo.

odpowiedź BR.0003.5.2020

BR.0003.4.2020 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 16 marca 2020 w sprawie podjęcia działań naprawczych nawierzchni asfaltowej na przejeździe kolejki wąskotorowej w miejscwości  Niechanowo

odpowiedź BR.0003.4.2020

BR.0003.3.2020  interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 12 marca 2020 w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Mierzewo, poprzez przywrócenie organizacji ruchu do sytuacji obowiązującej przed zmianą.

odpowiedź BR.0003.3.2020

odpowiedź BR.0003.3.2020

BR.0003.2.2020 interpelacja radnej Nataszy Szalaty  z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie: przekazania boiska przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie pod administrowanie Zespołowi Szkół Technicznych w Gnieźnie. 

 odpowiedź BR.0003.2.2020

BR.0003.1.2020 interpelacja radnej Nataszy Szalaty  z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie: wykonania analizy i oceny stanu techniczego oraz warunków BHP boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią, bieżnią i trybunami wraz ze wszystkimi znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami technicznymi oraz boiska asfaltowego znajdującego sie przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie.

odpowiedź BR.0003.1.2020

 

2019 r.

 

BR.0003.54.2019 interpelacje radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie: posadowenia znaku STOP (B-20) na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Jelitowo, gm. Niechanowo. 

odpowiedź BR.0003.54.2019

BR.0003.53.2019 interpelacje radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: posadowienia znaku stop (B-20) na skrzyżowaniu dróg na terenie gminy Niechanowo, w miejcowości Grotkowo.

odpowiedź BR.0003.53.2019

BR.0003.52.2019 interpelacje radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: podjęcia działań naprawczych polegających na wycięciu  zbędnej roślinności od miejscowości Karsewo do Mierzewa i dalej do miejscowości Wódki. 

odpowiedź BR.0003.52.2019

BR.0003.51.2019  intrpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie: podjęcia działań naprawczych w pasie drogi powiatowej w Niechanowie. 

 odpowiedż BR. 0003.51.2019

 BR.0003.50.2019 zapytanie radnego Marcina Makohońskiego  z dnia 09 grudnia 2019 r. dotyczące wydatków poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Szpital Pomnik Chrztu Polski na audyty i plany naprawcze. 

 odpowiedź BR.0003.50.2019

BR.0003.49.2019 zapytanie radnego Marcina Makohońskiego  z dnia 09 grudnia 2019 r. dotyczące struktury zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 

 odpowiedź BR.0003.49.2019

 BR.0003.48.2019 zapytanie radnego Edwarda Załęskiego  z dnia 06 grudnia 2019 r. w zakresie Świetlicy Środowiskowej "Dzieci z Chmur". 

 odpowiedź BR.0003.48.2019

BR.0003.47.2019 interpelacja radnej Marii Kocoń z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie: zabezpieczenia wejść do schronu mieszczącego się na terenie byłej jednostki wojskowej (ul. Wrzesińska). 

odpowiedź BR.0003.47.2019

odpowiedź BR.0003.47.2019

odpowiedź BR.0003.47.2019 z dnia 09.01.2020

 BR.0003.46.2019 interpelacja radnej Marii Kocoń z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie: zwiększenia patroli na ul. Wrzesińskiej (teren między byłym Kasynem a salą gimnastyczną)

odpowiedż BR.0003.46.2019

BR.0003.45.2019 interpelacja radnej Mirosławy Lewickiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie: uporządkowania stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2149 P. 

odp. 0003.45.2019

BR.0003.44.2019  zapytanie radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: montażu progów zwalniających w miejscowości Marysin 

odp. BR.0003.44.2019

BR.0003.43.2019  zapytanie radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: naprawy lampy oświetleniowej w miejscowości Marysin. 

odp. BR.0003.43.2019

BR.0003.42.2019  interpelację  radnej  Danuty Winiarskiej  z dnia 11 listopada 2019 r. dotyczące przejścia dla pieszych na drodze powiatowej.

odp.0003.42.2019

BR.0003.41.2019  zapytanie radnego Roberta Andrzejewskiego z dnia 13 października 2019 r. dotyczące stanu finansów oświaty w powiecie gnieźnieńskim. 

odpowiedź BR.0003.41.2019

uzupełnienie odpowiedzi BR. 0003.41.2019

BR.0003.40.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22 października 2019 r. w sprawie: podjęcia działań naprawczych nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Czechowo - Jarząbkowo.

odpowiedź BR.0003.40.2019 

BR. 0003.39.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: naprawy studzienki odpływowej umiejscowionej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Marysin 

odpowiedź BR.0003.39.2019

BR. 0003.38.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: bieżącego wykaszania traw i wycinania zbędnej roślinności w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Niechanowo. 

odpowiedź BR.0003.38.2019

BR. 0003.37.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: poszerzenia drogi powiatowej na odcinku pomiedzy miejscowościami Gurówko -Gurowo, gmina Niechanowo. 

odpowiedź BR.0003.37.2019

BR. 0003.36.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: poszerzenia drogi powiatowej w miejscowości Żelazkowo 

odpowiedź BR. 0003.36.2019

BR. 0003.36.2019  - ponowna interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 20.11.2019 r. 

odpowiedź BR. 0003.36.2019

BR. 0003.35.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: podjęcia działań naprawczych polegających na wycięciu zbednej roślinności w pasie drogi powiatowej na odcinku Marysin-Nowa Wieś NIechanowska

odpowiedź BR.0003.35.2019

BR. 0003.34.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 16 września 2019 roku w sprawie: podjęcia działań naprawczych nawierzchni asfaltowj na drodze powiatowej na terenie gminy Niechanowo 

odpowiedź BR.0003.34.2019

BR. 0003.33.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 16 września 2019 roku w sprawie: wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Malczewo

odpowiedź BR.0003.33.2019

BR. 0003.32.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia generalnego remontu wzdłuz drogi powiatowej w miejscowości Karsewo, gm. Niechanowo

odpowiedź BR.0003.32.2019

BR. 0003.31.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie: podjęcia działań polegających na wycięciu zbędnej roślinności w pasie drogi powiatowej w Karsewie - gm. Niechanowo. 

odpowiedź BR.0003.31.2019

BR. 0003.30.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie: podjęcia działań naprawczych dotyczacych odpływu wód deszczowych w pasie drogi powiatowej w miejscowości Karsewo - gmina Niechanowo.

odpowiedź BR.0003.30.2019

BR. 0003.29.2019 interpeacja radnego Jacka Kowalskiego z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie: budowy zbiornika retenyjnego wody dla Gniezna i okolic. 

odpowiedź BR.0003.29.2019

BR.0003.28.2019 interpelacja radnego Jacka Kowalskiego z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie: budowy ścieżki rowerowej

odpowiedź BR.0003.28.2019 z dnia 26.08.2019

odpowiedź BR.0003.28.2019 z dnia 02.10.2019

 BR.0003.27.2019 interpelacja radnego Macieja Łykowskiego z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie: montażu w miejscowości Pruchnowo dwóch tablic "zakaz wyrzucania śmieci" oraz objęcia terenu szczególnym nadzorem. 

odpowiedź BR.0003.27.2019

BR.0003.26.2019 interpelacja radnej Danuty Winiarskiej z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wycięcia topoli przy drodze powiatowej Karsewo - Mierzewo - Wódki przy wjeździe do pałacu w Mierzewie.

odpowiedź BR.0003.26.2019                                                  

BR.0003.25.2019 interpelacja radnego Pana Zbigniewa Breklewicza z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie: podjecia działan naprawczych nawierchni asfaltowej na drodze wojewódzkiej nr 260 (DW260) w Niechanowie

odpowiedź BR.0003.25.2019

odpowiedź BR.0003.25.2019 z dnia 13.12.2019

odpowiedź Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich BR. 0003.25.2019 z dnia 19.12.2019

BR.0003.24.2019 interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie: pobudowania przejścia dla pieszych z wyspa azylu na drodze wojewódzkiej DW260-naprzeciwko sklepu GS SCh w Niechanowie

odpowiedź BR.0003.24.2019

BR.0003.23.2019   interpelacja radnego Pana Jaromira Dziela w sprawie: przekazania do pokuratury protokołu zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną realziacji umowy Szpitala Pomnik Chrtzu Polski w Gnieźnie a firmą SOWMED.

odpowiedź BR.0003.23.2019

BR.0003.22.2019  zapytanie radnego Pana Jaromira Dziela z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: aktualnego staniu realizacji rozbudowy Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

BR.0003.21.2019   interpelacja radnej Pani Mirosławy Lewickiej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zmniejszenia kwoty zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031 na przebudowę drogi powiatowej nr 2181

BR.0003.20.2019  interpelacja radnej Pani Mirosławy Lewickiej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: nadzoru prac drogowych przy Urzędzie Gminy Mieleszyn

BR.0003.19.2019   interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie w sprawie: utwardzenia podejścia do świetlicy wiejskiej w Mierzewie

odpowiedź BR.0003.19.2019

interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie; przebudowania chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Niechanowo na odcinku od ronda (kierunek Czerniejewo)  

 BR.0003.17.2019      interpelacja radnej Pani Marii Kocoń w sprawie: uporządkowania skweru zieleni u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Cymsa w Gnieźnie              

BR.0003.16.2019      interpelacja radnej Pani Marii Kocoń w sprawie: zrobienia poręczy po jednej stronie chodnika na ul. Podgórnej w Gnieźnie

odpowiedź BR.0003.16.2019

 BR.0003.15.2019      interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: podjęcia radykalnych działań naprawczych nawierzchni asfaltowej na przejeździe kolejki wąskotorowe

BR.0003.14.2019 interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie: przebudowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Niechanowo

BR.0003.13.2019 zapytanie radnego Pana Jaromira Dziela z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: podjętych uchwał przez Radę Powiatu uchwał w zakresie sprzedaży nieruchomości

BR.0003.12.2019  interpelacja radnej Pani Marii Kocoń z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wykoszenia traw na chodnikach powiatowych

BR.0003.11.2019 interpelacja radnej Danuty Winiarskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: drogi powiatowej 2158 P Witkowo - Czerniejewo w miejscowości Karsewo.

BR.0003.10.2019   interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wykonania oprysków w parkach i skwerach na terenie miasta Gniezna przeciw kleszczom. 

 BR.0003.9.2019  interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: odświeżenia pasów na przejściach dla pieszych - wymalowania dwuwarstwowo na ulicy Witkowskiej oraz przy szkole podstawowej na ulicy P. Cymsa. 

BR.0003.8.2019    interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: wykonania remontu nawierzchni jezdni na ulicy Witkowskiej do Ronda Olimpijczyków.

BR.0003.7.2019   interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia Policji do kierowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, Warszawskiej.
BR.0003.6.2019 interpelacja radnego Macieja Łykowskiego w sprawie: podcięcia drzew na drodze powiatowej nr 2195P w miejscowości Działyń.

BR.0003.5.2019 interprlacja radnego Zbigniewa Bręklewicza w sprawie: rozważenia możliwości zakupu wyposażenia da Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechanowie, tj. umundurowania bojowego.

BR.0003.4.2019interpelacja radnej Marii Kocoń w sprawie: przeprowadzenia remontu odcinka chodnika na ul. Grunwaldzkiej oraz chodnika na ul. P. Cymsa.

BR.0003.3.2019 interpelacja radnego Jaromira Dziela w sprawie: zakupu świateł ozdobnych, bożonarodzeniowych dla ulic powiatowych w centrum miasta. 


interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie: instalacji lampy oświetleniowej w miejscowości Jarząbkowo.
 
BR. 0003.1.2019 - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie: zniwelowania nadmiaru ziemi na poboczu drogi powiatowej w miejscowości Jarząbkowo, gmina Niechanowo.

 

2018 r.

 

BR.0003.41.2018 - zapytanie radnego Marcina Makohońskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania pana Jacka Bembnisty na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.


BR.0003.40.2018 - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Malczewo.

 

 

BR.0003.39.2018  - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: podjęcia działań naprawczych nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej na terenie gminy Niechanowo.
 

 

BR.0003.38.2018 - interpelacja radnego Jaromira Dziela z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie: oznaczania grup krwi i wykonywania prób krzyżowych.


BR.0003.37.2018  - zapytanie radnego Marcina Makohońskiego z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie: reorganizacji urzędu oraz zmian personalnych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


BR.0003.36.2018 - interpelacja Wiceprzewidniczącego Rady Pana Stanisława Szczepańskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie: usunięcia krzewów po obu stronach drogi nr 2198p tj. Sroczyn - Berkowo - Głębokie - Sławno.


BR.0003.35.2018 - interpelacja radnego Jaromira Dziela z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: etapów rozbudowy Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

 

 

BR. 0003.32.2019 interpeacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia generalnego remontu wzdłuz drogi powiatowej w miejscowości Karsewo, gm. Niechanowo

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się                                       w dniu 26 listopada 2019 roku o godzinie 14.00  w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie                            (II piętro, sala nr 2.46).

Plan posiedzenia

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.

2.    Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

3.    Sprawy bieżące będące w kompetencji komisji.

4.    Wolne głosy i wnioski.

  1. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

 

BR.0003.34.2020 zapytania radnej Nataszy Szalaty z dnia 29 września 2020 r. w sprawie  działek i nieruchomości sprzedanych przez Starostwo Powiatowe . 

BR.0003.40.2020 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie podjęcia działań naprawczych nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w miejscowości Kędzierzyn. 

BR.0003.39.2020 

BR.0003.1.2021 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie naprawy osadzenia studzenki kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z powierzchni drogi powiatowej w miejscowości Marysin. 

 

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych V kadencji 2014-2018

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego prezentujemy w pliku PDF - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub tożsamego.

2018 ROK

BR.0003.34.2018
 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: pogłębienia rowu i właściwe wyprofilowanie w miejscowości Jelitowo, gm. Niechanowo.

BR.0003.33.2018   interpelacja Pana Przewodniczącego Dariusza Iglińskiego z dnia 15.10.2018 r. w sprawie: remontu chodnika na ul. Cienistej i Dalkoskiej. 
BR.0003.32.2018       zapytanie Pani Radnej Nataszy Szalaty  z dnia 27.09.2018 r. w sprawie łączenia  klas w Specjalnym  Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kłecku oraz liczby uczniów z upośledzeniem w łączonej klasie, ze sprzężeniami oraz jaka jest regulacja prawna dotycząca tego zagadnienia. 

BR.0003.31.2018      zapytanie Pani Radnej Krystyny Żok  z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wysokości ministerialnej dotacji przypadającej na ucznia Branżowej Szkoły I stopnia; stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia, kształcącego się w szkołach  niepublicznych. 

BR.0003.30.2018      interpelacja Pana Radnego Piotra Kujawskiego  z dnia 14.09.2018 r. w sprawie rozważenia zakazu zatrzymywania pojazdów na chodnikach przy ulicy Lecha 6 w Gnieźnie. 

BR.0003.29.2018    interpelacja Pana Radnego Rafała Spachacza  z dnia 10.08.2018 r. w sprawie montażu klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - wniosek do budżetu na rok 2019.

BR.0003.28.2018   interpelacja interpelacja Pana Radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 25.07.2018 r. w sprawie naprawy i ponownego umocowania w podłożu znaku E-17 A - wjazd do miejscowości Marysin. 

BR.0003.27.2018    interpelacja Pana Radnego Piotra Kujawskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: przywrócenia linii autobusowej nr 3 w Gnieźnie. 

BR.0003.26.2018  interpelacja Pana Radnego Rafała Spachacza z dnia 6.07.2018 r. w sprawie: podziału i sprzedaży nieruchomości przy ul. Gdańskiej 106 w Gnieźnie. 

BR.0003.25.2018     interpelacja Pana Radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 6.07.2018 r. w sprawie naprawy wyrwy w drodze powiatowej w miejscowości Marysin, gmina Niechanowo

BR.0003.24.2018   zapytanie Pana radnego Piotra Kujawskiego z dnia 27. 06.2018 r. dotyczące obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

BR.0003.23.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30.05.2018 roku w sprawie przeprowadzenia przebudowy odcinka drogi powiatowej we wsi Malczewo. 

BR.0003.22.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30.05.2018 roku w sprawie przeprowadzenia lustracji drogi powiatowej na odcinku Jarząbkowo - Mierzewo  i w kierunku Królewca pod kątem usunięcia zbędnej roślinności ograniczającej widoczność. 

BR.0003.21.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30.05.2018 roku w sprawie przeprowadzenia lustracji drogi powiatowej na odcinku drogi Zydowo - Gurowo - Niechanowo pod kątem usunięcia zbędnej roślinności ograniczającej widoczność.

BR.0003.20.2018     interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30.05.2018 roku w sprawie przeprowadzenia lustracji drogi powiatowej na odcinku Mikołajewice - Drachowo - Potrzymowo pod kątem usunięcia zbędnej roślinności ograniczającej widoczność. zwłaszcza w  okolicach skrzyżowania z drogą z kierunku Drachowo "Blinki".

BR.0003.19.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30.05.2018 roku w sprawie wycinki topoli w miejscowości Mierzewo - gm. Niechanowo.

BR.0003.18.2018   interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 24.05.2018 roku w sprawie montażu bariery na drodze powiatowej nr 2147P w miejscowości Rybno Wielkie przy przejeździe kolejowym od strony Charbowa. 

BR.0003.17.2018     interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 24.05.2018 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na rzecze Mała Wełna przy drodze Powiatowej nr 2147P w kierunku Sroczyna mającego na celu zwiększenia nośności do 40 ton. 

BR.0003.16.2018   interpretacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 24.05.2018 roku w sprawie decyzji dotyczącej przekazania kwoty 500.000 zł na budowę ścieżki rowerowej Kiszkowo-Sroczyn. 

  interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22.05.2018 roku w sprawie zamontowania barier ochronnych przy drodze powiatowej na wysokości wjazdu do miejscowości Jarząbkowo, gm. Niechanowo od strony wsi Mierzewo

BR.0003.14.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22.05.2018 roku w sprawie przeprowadzenia lustracji drogi powiatowej na odcinku drogi powiatowej Żelazkowo - Goczałkowo - Gurówko pod kątem usunięcia zbędnej roślinności ograniczającej widoczność oraz miejscowego uzupełnienia ubytków w asfalcie. 

BR.0003.13.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22.05.2018 roku w sprawie przeprowadzenia lustracji drogi powiatowej na odcinku Żelazkowo - Kędzierzyn pod kątem usunięcia zbędnej roślinności ograniczającej widoczność oraz miejscowego uzupełniania ubytków w asfalcie, w tym na przejeździe kolejki wąskotorowej. 

BR.0003.12.2018    interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22.05.2018 roku w sprawie całkowitego przykrycia torowiska w Niechanowie (droga powiatowa w kierunku Marysina i Nowej Wsi Niechanowskiej).

BR.0003.11.2018  interpelacja radnego Zbigniewa Breklewicza z dnia 22.05.2018 roku w sprawie pogłębienia rowu wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Górowo, gm. Niechanowo. 

BR.0003.10.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22.05.2018 roku w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej (ul. Parkowa) na odcinku od ronda (kierunek Czerniejewo) wzdłuż muru "ogrodów" do wysokości głównej bramy wejścia do Kościoła Parafialnego w Niechanowie.

BR.0003.9.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22.05.2018 roku w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej tj Miodowej, w odległości za rondem w kierunku Czerniejewa.

BR.0003.8.2018   interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22.05.2018 roku w sprawie doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechanowie w piłę łańcuchową.

BR.0003.7.2018   interpelacja radnego Macieja Łykowskiego z dnia 27.03.2018 roku w sprawie położenia asfaltu na drodze powiatowej nr 2196 w miejscowości Dębnica na odcinku 400 metrów. 

BR.0003.6.2018     zapytanie radnego Piotra Kujawskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie skierowań na badania psychologiczne kierowców nauczycieli posiadających prawo jazdy kat.B.

BR.0003.5.2018  zapytanie Radnego Stanisława Szczepańskiego z dnia 6.02.2018 roku w sprawie udzielenia informacji jaka kwota została potrącona z diet należnych radnym za nieobecności na sesjach oraz komisjach od 1 maja 2015 r do końca 2017 roku

BR.0003.4.2018      interpelacja radnego Jacka Kowalskiego z dnia 16. 01.2018 roku w sprawie budowy ronda "Gnieźnieńskich Olimpijczyków"

BR.0003.3.2018   interpelacja radnego Jacka Kowalskiego  z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie: budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej z Żelazkowa do Jelonka w Gnieźnie (w pasie drogowym).

BR.0003.2.2018   interpelacja radnego Jacka Kowalskiego z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie: budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej z Cielimowa do ul. Wolności w Gnieźnie (w pasie drogowym). 

BR.0003.1.2018
  ustne zapytania radnego Dariusza Pilaka z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: przyczyn likwidacji pawilonów handlowych znajdujących się przy Centrum Kształcenia Praktycznego, kryteriów według których będą dzielone fundusze przeznaczone dla najmniej zarabiających, sposobu wydatkowania środków finansowych  zabezpieczonych w budżecie 2017r. w wysokości około 400 tys. zł, z przeznaczeniem na "specjalistów".


2017 ROK


BR.0003.44.2017   interpelacja radnego Dariusza Pilaka z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzania regulaminu wynagradzania i ustalenia wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie.
BR.0003.43.2017    wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zakupu kombajnu małogabarytowego typu drukarka, skaner dla Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Gnieźnie.
   interpelacja radnego Dariusza Pilaka z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wykonania chodnika na Os. Grunwaldzkim ze szczególnym uwzględnieniem ul. 17 Dywizji Piechoty oraz ul. Armii Krajowej, ponowna interpelacja radnego Dariusza Pilaka z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: doprecyzowania odpowiedzi w jakich latach wniosek, w przedmiocie wykonania chodnika, będzie rozpatrywany.
BR.0003.41.2017    interpelacja Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Kiszkowo z dnia 17 listopada 2017r., w sprawie: utwardzenia pobocza wzdłuż drogi powiatowej Nr 284031P do Łubowic poprzez korytowanie pobocza i nasypanie tłuczniem.

BR.0003.40.2017      interpelacja radnego Mariana Pokładeckiego z dnia 26 października 2017r., w sprawie: podjęcia działań dotyczących uporządkowania i zabezpieczenia terenu, na którym znajduje się były Hotel Mieszko.

BR.0003.39.2017   interpelacja radnego Piotra Kujawskiego z dnia 26 października 2017r., w sprawie: kompleksowej naprawy ulicy Pustachowskiej w Gnieźnie oraz poprawy bezpieczeństwa u zbiegu ulic: Pustachowskiej, Półwiejskiej i Chłodnej.

BR.0003.38.2017  interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 6 października 2017 r. w sprawie drogi powiatowej nr 2147P

BR.0003.37.2017   wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaplanowania w projekcie budżetu na rok 20187 środków finansowych z przeznaczeniem na utworzenie boiska, zagospodarowanie ogrodu (altany, ławki, stoły) oraz zakup sprzętu do gier, zabaw oraz siłowni plenerowej w ramach MOS ul. Gdańska w Gnieźnie.

7 interpelacja Komisji Infrastruktury i Rolnictwa Rady Gminy Kiszkowo z dnia 06 września 2017 r. w sprawach:

- wycięcia 3 drzew rosnących przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2147P i nr 2197P.

- wycięcia 2 drzew przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2147P i nr 2193P.

- wycięcie 2 drzew przy skrzyżowaniu drogo powiatowej nr 2147P i drogi gminnej nr 284011P w kierunku Gniewkowa.

- wycięcie 6 drzew przy drodze powiatowej nr 2147P w Sroczynie, przy wyjeździe  ze stacji diagnostycznej.

-wykoszenie całego pasa drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2147P na odcinku Kiszkowo – Sroczyn.

-wymalowanie pasów bocznych na drodze powiatowej nr 2147P na odcinku Kiszkowo – Sroczyn.

-usunięcie powalonych drzew wzdłuż drogi powiatowej nr 2147P z Kiszkowa do Sroczyna.

-usunięcie pęknięć nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 2147P z Kiszkowa do Sroczyna w miejscu łączenia pasów. 

BR.0003.35.2017    interpelacja radnego Rafała Spachacza z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przywrócenia dostępności kas biletowych oraz budynku dworca PKP w Gnieźnie dla podróżnych

BR.0003.34.2017   zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 25 sierpnia 2017r., w sprawie uszkodzenia i odbudowy sali sportowej przy ul. Sobieskiego oraz zniszczeń po wichurze 11 sierpnia 2017r.

BR.0003.33.2017   wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 24 sierpnia 2017 r., w sprawie wsparcia finansowego w formie dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

BR.0003.32.2017    interpelacja radnego Stanisława Szczepańskiego z dnia 24 sierpnia 2017r., w sprawie podjęcia działań w przedmiocie odszkodowań od Skarbu Państwa w związku ze stratami w uprawach rolnych spowodowanymi przez dzikie ptactwo.
odpowiedź BR.0003.32.2017   z Ministerstwa Środowiska 

BR.0003.31.2017   interpelacja radnego Rafała Spachacza z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Winiary

BR.0003.30.2017  interpelacja radnego Rafała Spachacza z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2018.

BR.0003.29.2017   zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie: zestawienia niewykonanych uchwał Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

BR.0003.28.2017   zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 10 lipca 2017r.  dotyczące podania podstawy zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Gniezno za rok 2016 przez Zarząd Powiatu a nie przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego.

BR.0003.28.2017  odpowiedź na zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 10 lipca 2017r.  dotyczące podania podstawy zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Gniezno za rok 2016 przez Zarząd Powiatu a nie przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego.
  
BR.003.27.2017  zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 10 lipca 2017r.  w sprawie podania postawy nie przedłożenia raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ Gniezno Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego

BR.0003.27.2017  odpowiedź na zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 10 lipca 2017 w sprawie podstawy nie przedłożenia raportów o sytuacji ekonomiczno- finansowej SP ZOZ Gniezno Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego

BR.0003.26.2017
   zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 10 lipca 2017r. dotyczące realizacji uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz deklaracji w sprawie upamiętnienia Władysława Biegańskiego w formie tablicy na budynku Szpitala SP ZOZ  w Gnieźnie wraz z wyjaśnieniem zwłoki w realizacji ww. zobowiązania oraz wskazania ostatecznego terminu finalizacji deklarowanych przedsięwzięć . 

BR.0003.25.2017   zapytanie radnej Krystyny Żok z dnia 22 czerwca 2017 r. czy w związku z rozbudową szpitala ZOZ w Gnieźnie planuje się poszerzyć zakres świadczonych usług medycznych refundowanych przez NFZ o utworzenie poradni leczenia bólu

BR.0003.24.2017    interpelacja radnej Krystyny Żok  z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększenia liczby patroli policji i straży miejskiej w Ogródku Jordanowskim przy ul. 3 Maja 

BR.0003.23.2017   zapytanie radnego Jacka Kowalskiego z dnia 14 czerwca 2017 r.: dlaczego uczniowie szkół średnich Powiatu Gnieźnieńskiego nie brali udziału w "Sejmiku Młodych Województwa Wielkopolskiego".

BR.0003.22.2017  interpelacja radnego Jacka Kowalskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: odtworzenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wrzesińskiej, od Pustachowy do Cielimowa

BR.0003.21.2017   interpelacja radnego Jacka Kowalskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: naprawy drogi ul. Kłeckoskiej w Gnieźnie

BR.0003.20.2017   interpelacja radnego Jacka Kowalskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: przebudowy ronda "Gnieźnieńskich Olimpijczyków"

BR.0003.19.2017
 wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rady


BR.0003.18.2017 - ustne zapytanie radnego Jacka Kowalskiego  z dnia 02 czerwca 2017 r w sprawie  informacji dotyczącej stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie na koniec 2016 r. w stosunku do stycznia 1999 r.

BR.0003.17.2017   - interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie utwardzenia pobocza na drodze powiatowej nr 1658P

BR.0003.16.2017  - wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 20 kwietnia 2017r., w sprawie: zakupu "narko-gogli" dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

BR.0003.15.2017   - wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 20 kwietnia 2017r., w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych.

BR.0003.14.2017  -  interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie uzupełnienia nasadzeń młodych drzew na odcinku drogi powiatowej Żelazkowo- Kędzierzyn. Skorygowano odpowiedź  dnia 29 czerwca 2017 r. ze względu na błąd w piśmie w nazwie odcinka, na którym zostanie uzupełnione nasadzenie młodych drzewek.


BR.0003.13.2017  -zapytanie radnego Rafała Spachacza w sprawie: obciążeń Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.

BR.0003.12.2017  - zapytanie radnego Jacka Kowalskiego z dnia 14 marca 2017 r., w sprawie dodatkowych środków finansowych z budżetu centralnego na budowę szpitala.

BR.0003.11.2017   - wniosek radnego Rafała Spachacza w sprawie: zwiększenia budżetu powiatowych Domów Dziecka na rok 2018.

BR.0003.10.2017   - zapytanie radnego Rafała Spachacza w zakresie jakie są obowiązki Starosty, Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu w kontekście czynności nadzoru w ZOZ Gniezno.

BR.0003.9.2017   - zapytanie radnego Rafała Spachacza w sprawie wypełnienia wymagań pokontrolnych NIK z 2014 roku w ZOZ Gniezno i Starostwie Powiatowym oraz w zakresie ustanowionych zasad nadzoru i trybu kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych podlegających Wydziałowi Ochrony Zdrowia.

  - interpelacja radnej Nataszay Szalaty z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie naprawy ulicy i pobocza, w tym rozważenia położenia chodnika na ulicy PstrowskiegoZałącznik Nr 1 Załącznik nr 2 .

BR.0003.7.2017  - interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 7 lutego 2017 r w sprawie usunięcia nierówności i dziur na drodze powiatowej nr 2197P

BR.0003.6.2017  - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 10 lutego 2017 r. i z dnia 27 lutego 2017 r w sprawie koordynacji programów polityki zdrowotnej w Powiecie Gnieźnieńskim; ponowne zapytanie z dnia 13 marca 2017 r. dotyczące uzupełnienia odpowiedzi w zakresie koordynacji przez Starostwo Powiatowe programów zdrowotnych realizowanych przez gminy powiatu wraz z prośbą o przedłożenie dokumentu strategicznego w zakresie ochrony zdrowia. 

  - interpelacja radnego Stanisława Szczepańskiego z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń.

BR.0003.4.2017         - zapytanie radnego Radosława Sobkowiaka w sprawie dalszego funkcjonowania Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej.

BR.0003.3.2017 - wniosek radnej Krystyny Żok w sprawie podwyższenia uposażenia pracownikom administracyjnym i obsługowym w szkołach, gdzie organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński.

BR.0003.2.2017    - wniosek Przewodniczącego Rady Dariusza Iglińskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przekazywania sprawozdań Starosty z wykonania uchwał oraz sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, które składane miałyby być przed sesją w formie pisemnej.

BR.0003.1.2017  - wniosek Przewodniczącego Rady Dariusza Iglińskiego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zatrudnienia pracownika do Biura Rady.
  


2016 ROK

zapytanie radnego Dariusza Pilaka z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie:  szkół znajdujących się w Gnieźnie - III LO, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

BR.0003.2.2016 - zapytanie radnego Dariusza Pilaka z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie:  wstrzymania sprzedaży nieruchomości powiatu po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ul. Gdańskiej w Gnieźnie. 

  interpelacja radnego Dariusza Pilaka z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie:  wymiany i podniesienia krawężników oraz naprawy pobocza w pasie zieleni na ulicy Libelta w Gnieźnie. 

BR.0003.4.2016    wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 25 lutego 2016 r. dotyczący przeprowadzenia w Szkołach Ponadgimnazjalnych konkursu multimedialnego lub konkursu  na film "Tlenek węgla - cichy zabójca". 

BR.0003.5.2016  wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 25 lutego 2016 r. dotyczący zakupu dla Szkół Ponadgimnazjalnych defibrylatorów oraz defibrylatorów szkoleniowych. 

BR.0003.6.2016
  wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 25 lutego 2016 r. dotyczący zbiórki artykułów chemicznych, higienicznych, papierniczych, plastycznych itp. na rzecz DPS-ów Powiatu Gnieźnieńskiego. 
wniosek radnej Nataszy Szalaty z dnia 30 marca 2016 r. dotyczący utworzenia zasiłku szkolnego dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, losowej i indywidualnej uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych. 
BR.0003.8.2016 zapytanie radnego Macieja Łykowskiego z dnia 05 kwietnia 2016 r. dotyczący ilości zgonów  w 2015 roku i jak to jest w porównaniu z latami 2014, 2013 i 2012.
BR.0003.9.2016 zapytanie radnego Piotra Staszczaka z dnia 11 kwietnia 2016 r. dotyczące wycinki drzew i krzewów przy drogach powiatowych w powiecie gnieźnieńskim zrealizowanej w 2015 roku. 
BR.0003.10.2016  interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 11 kwietnia 2016 r. dotycząca wykonania konserwacji przepustów na drodze wojewódzkiej nr 197 na odcinku Kiszkowo - Ujazd. 
BR.0003.11.2016    wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 21 kwietnia 2016 r. dotyczący tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 
BR.0003.12.2016  - zapytanie radnego Radosława Sobkowiaka z dnia 28 kwietnia 2016 r. dotyczące środków finansowych w budżecie przeznaczonych na remonty dla placówek oświatowych z wyszczególnieniem na poszczególne szkoły.  
BR.0003.13.2016   - zapytanie Klubów Platforma Obywatelska i Wielkopolanie z dnia 28 kwietnia 2016 r. dotyczące respektowania przez Starostę Gnieźnieńskiego wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które nie zostały opublikowane w przez rząd RP.
BR.0003.14.2016    - interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 06.05.2016 r. dotycząca przychylenia się do petycji mieszkańców w sprawie ustawienia w miejscowości Kamionek gmina  Kiszkowo na drodze powiatowej nr 2154 P tablic oznaczających teren zabudowany D-42/D-43.
BR.0003.15.2016     - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 11.05.2016 r. dotyczący zakupu 2 sztuk automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED dla Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. 
BR.0003.16.2016       - wniosek radnego Piotra Staszczaka z dnia 16.05.2016 r. dotyczący podjęcia działań w sprawie nowelizacji ustawy "Prawo wodne". 
BR.0003.17.2016     zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 23.05.2016 r. dotyczące programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016.. 
BR.0003.18.2016      interpelacja radnego Rafała Spachacza z dnia 07.06.2016 r. dotycząca promocji inwestycyjnej podmiotów gospodarczych oraz ponowna interpelacja z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie pozyskiwania przez Starostę i Zarząd Powiatu rzetelnych informacji dotyczących kondycji podmiotów gospodarczych, funkcjonujących w Powiecie Gnieźnieńskim.
BR.0003.19.2016       interpelacja radnego Rafała Spachacza z dnia 07.06.2016 r. dotycząca działalności żeńskich zgromadzeń zakonnych, prowadzących domy pomocy społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim.
BR.0003.20.2016   interpelacja radnego Piotra Staszczaka  z dnia 07.06.2016 r. dotycząca uregulowania stanu prawnego wskazanych działek w Kiszkowie.
BR.0003.21.2016  - wniosek  radnej Krystyny Żok  z dnia 27.06.2016 r. dotyczący dofinansowania przebudowy pionu sanitarnego Stanicy w Gaju - Centrum Edukacyjno - Wypoczynkowego "Gajówka".
BR.0003.22.2016    - interpelacja  radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 28.06.2016 r.w sprawie naprawy dziur na drodze powiatowej na odcinku pomiędzy Niechanowem a Nową Wsią Niechanowską.
BR.0003.23.2016    - interpelacja  radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 28.06.2016 r.w sprawie montażu "czujnika prędkości" w Niechanowie (skrzyżowanie dróg wojewódzkiej z powiatową, obok budynku Urzędu Gminy).
BR.0003.24.2016  - interpelacja  radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 28.06.2016 r.w sprawie usunięcia części gałęzi z drzew rosnących w pasie drogi powiatowej, pomiędzy miejscowościami Malczewo - Drachowo, gm. Niechanowo. 
BR.0003.25.2016    - interpelacja  radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 28.06.2016 r.w sprawie pobudowania ronda z sygnalizacją świetlną we współpracy z "rejonem dróg wojewódzkich" w miejscowości Cielimowo, gm. Niechanowo.
BR.0003.26.2016  - interpelacja  radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 28.06.2016 r.w sprawie przejścia dla pieszych (tzw.zebra) przez drogę powiatową w miejscowości Niechano wo na ulicy 22 lipca, w rejonie posesji 24. 
BR.0003.27.2016    - interpelacja  radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 28.06.2016 r.w sprawie ułożenia rur "przepustowych" w miejscowości Marysin - wzdłuż boiska sportowego. 
BR.0003.28.2016     - interpelacja  radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 28.06.2016 r.w sprawie usunięcia części gałęzi z drzew rosnących w pasie drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Jarząbkowo - Czeluścin. 
BR.0003.29.2016     - interpelacja  radnego Piotra Staszczaka  z dnia 11.07.2016 r.w sprawie utrzymania prawidłowego pobocza na drodze wojewódzkiej nr 197 na terenie gminy Kiszkowo, tj. od miejscowości Sławno do mostu na rzece Mała Wełna w kierunku Murowanej Gośliny. 
BR.0003.30.2016   -  wniosek radnego Rafała Spachacza  z dnia 18.07.2016 r.w sprawie publikacji rejestru umów Powiatu Gnieźnieńskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.
BR.0003.31.2016    -  wniosek radnego Rafała Spachacza  z dnia 20.07.2016 r.dotyczący analizy zasadności wydatkowania środków publicznych na analizę potrzeb zdrowotnych przez Starostwo Powiatowe.
BR.0003.32.2016  -  wniosek radnego Rafała Spachacza  z dnia 02.08.2016 r.dotyczący zakupu dodatkowych świadczeń zdrowotnych w 2017 roku oraz udostępnienie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za I półrocze 2016 r.
BR.0003.34.2016   -  zapytanie  radnego Rafała Spachacza  z dnia 23.08.2016 r.w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2017. 
BR.0003.35.2016  -   zapytanie radnego Rafała Spachacza dotyczące spełnienia wymagań personalnych, sprzętowych i infrastrukturalnych Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
BR.0003.36.2016    - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 25.08.2016 r. w sprawie analizy potrzeb remontowych, inwestycyjnych oraz zakupu sprzętu i wyposażenia dla   Oddziału Dziecięcego ZOZ w Gnieźnie
BR.0003.37.2016   -  zapytanie radnego Rafała Spachacza a dnia 13.09.2016 r o dotychczasowe starania o dofinansowanie i doposażenie Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
BR.0003.38.201 6  - interpelacja radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. dotycząca doświetlenia i dodatkowego oznakowania przejść dla pieszych w ciągu ulic Budowlanych i Chudobą
BR.0003.39.2016   - zapytanie radnego Rafała Spachacza dotyczące zagospodarowania terenu i zmian dokumentów planistycznych związanych z zagospodarowaniem działek przy ul. Gdańskiej 106
BR.0003.40.2016  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. dotyczący organizacji badań przesiewowych dla mieszkańców
BR.0003.41.2016   - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. w sprawie poprawy wskaźnika urodzeń mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego w Szpitalu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
BR.0003.42.2016  - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. dotyczące utworzenia centrum rehabilitacji onkologicznej wraz z hospicjum
BR.0003.43.2016  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. dotyczący wycieczek patriotycznych dla młodzieży
BR.0003.44.2016   - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. dotyczące przedstawienia pisemnej wizji rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego do roku 2018
BR.0003.45.2016  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. dotyczący zakupu 20 sztuk automatycznych defibrylatorów z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego w 2017 r.
BR.0003.46.2016   - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. dotyczące wykorzystania i działań związanych ze sprzedażą budynku przychodni przy ul. Wyszyńskiego w Gnieźnie
BR.0003.47.2016    - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 15.09.2016 r. dotyczące prac nad statutem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
BR.0003.48.2016    - zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnienskiego Dariusza Iglińskiego z dnia 21.09.2016 r jakie zostały podjęte przez Panią Starostę działania w zakresie rozwiązania konfliktu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
BR.0003.49.2016  - wniosek radnego Rafała Spachacza w sprawie ujęa w porzadku obrad comiesięcznej sesji informacji na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ Gnieznot
BR.0003.50.2016   - zapytanie radnego Rafała Spachacza dotyczące całkowitej ostatecznej wartości inwestycji z podziałem na poszczególne kategorie robót budowlanych i instalacyjnych oraz całkowity szacowany koszt kompletnego, wymaganego wyposażenia
BR.0003.51.2016    - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 03.10.2016 r w sprawie dostosowania szpitala ZOZ do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2011 r ze zm.
BR.0003.52.2016   - zapytanie radnego Macieja Łykowskiego z dnia 04.10.2016 r w sprawie  wybudowania zatoczki dla autobusu oraz chodnika od zatoczki do drogi gminnej

BR.0003.53.2016  - zapytanie radnego Rafała Spachacza dotyczące gospodarowania nieruchomością zabudowaną- zabytkowym pałacem w Mielnie stanowiącą własność Powiatu Gnieźnieńskiego
BR.0003.54.2016   -zapytanie radnego Rafała Spachacza dot. przekazania szczegółowych informacji projektu rozbudowy oraz wyposażenia szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie 
BR.0003.55.2016  - zapytanie radnego Włodzimierza Pilarczyka dotyczące przeniesienia punktu porządku obrad  sesji Rady "Sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i wykonania uchwał Rady"
BR.0003.56.2016    - zapytanie radnego Piotra Kujawskiego z dnia 19.10.2016 r.  dotyczące podjęcia uchwały nr XXX/188/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 17 października 2016 r.
BR.0003.57.2016   - wniosek radnego Stanisława Szczepańskiego z dnia 21.10.2016 r . o zwiększenie dotacji z budżetu Państwa do ubezpieczeń upraw rolnych.
BR.0003.58.2016   - interpelacja radnego Macieja Łykowskie z dnia 22.10.2016 r. dotycząca wybudowania asfaltu na drodze powiatowej nr  2196 w miejscowości Dębnica
BR.0003.59.2016 - ustne zapytanie radnego Piotra Staszczaka skierowane podczas XXXI Sesji Rady Powiatu GnieźnieŃskiego z dnia 27.10.2016 r dotyczące funkcjonowania Biura ds. Rolnictwa
BR.0003.60.2016 - ustne zapytanie radnego Mariana Pokładeckiego z dnia 27.10.2016 r. skierowane podczas XXXI Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.10.2016 r.dotyczące podjętych działań związanych z wprowadzeniem w II LO w Gnieźnie innowacji pedagogicznej i utworzeniem klasy usportowionej.
BR.0003.61.2016 - zapytanie radnego Rafałą Spachacza z dnia 14.11.2016 r. dotyczące stanowienia nadzoru przez Starostę i Zarząd Powiatu w związku z rozbudową i dostosowaniem szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie do wymogów Ministra Zdrowia z 2011 r. ze zm.
BR.0003.62.2016 - wniosek radnego Piotra Staszczaka z dnia 14.11.2016 r w sprawie zwoływania obrad sesyjnych Rady Powiatu na godziny przedpołudniowe.
BR.0003.63.2016   - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 16.11.2016 r w sprawie wyjaśnienia powodów odwołania sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 24 listopada 2016 r.
BR.0003.64.2016    - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 21.11.2016 r. w sprawie dodatkowego wsparcia personalnego Biura Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
BR.0003.64.2016 - ponowny wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 1.12.2016 r. dotyczący dodatkowego wsparcia kadrowego Biura Rady 
BR.0003.64.2016  - ponowny wniosek radnego Rafała Spachacza w sprawie dodatkowego etatu w Biurze Rady

BR.0003.65.2016 r . - wniosek radnego Roberta Andrzejewskiego  z dnia 23.11.2016 r w sprawie uregulowania kwestii dotyczącej zatrudnienia dodatkowych pracowników obsługi w Biurze Rady
BR.0003.66.2016 - wniosek Przewodniczącego Rady z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wykonania schodów umożliwiającym mieszkańcom osiedli Piastowskiego, Jagiellońskiego i Orła Białego dojść w stronę ulicy Świętokrzyskiej i ulicy 3 Maja
BR.0003.67.2016  - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 1.12.2016 r. dotyczące zakupu defibrylatorów (AED)
BR.0003.68.2016  - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 1.12.2016 r dotyczące wypełnienia wszystkich rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli z wcześniejszej kontroli dotyczącej ZOZ w Gnieźnie
BR.0003.69.2016 - interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 2.12.2016 r. w sprawie podcięcia konarów drzew na drodze powiatowej nr 2147P na odcinku zjazdu na Łagiewniki Kościelne do Kamieńca
BR.0003.70.2016 - wniosek radnego Radosława Sobkowiaka dotyczący dokonania korekty budżetu na rok 2017: przeniesienie wydatków z Rozdziału 75818 na zadania związane z kulturą fizyczną
BR0003.71.2016 - wniosek radnego Radosława Sobkowiaka z dnia 7.12.2016 r. w sprawie korekty budżetu na rok 2017 : przeniesienie wydatków z Rozdziału 60014 na przebudowę drogi przy ulicach Chudoby- Żwirki i Wigury wraz z dojazdem do basenu
BR0003.72.2016 - wniosek radnego Radosława Sobkowiaka z dnia 7.12.2016 r. w sprawie korekty budżetu na rok 2017 r" przeniesienie wydatków z Rozdziału 60014 na wykonanie chodnika przy ul. Orcholskiej
BR0003.73.2016 - wniosek radnego Radosława Sobkowiaka z dnia 7.12.2016 r. w sprawie korekty budżetu na rok 2017: przeniesienie wydatków z Rozdziału 60014 na na odnowienie elewacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych br 3 w Gnieźnie
BR0003.74.2016 - wniosek radnego Radosława Sobkowiaka w sprawie budżetu na rok 2017: przeniesienie wydatków z Rozdziału 60014 na doświetlenie przejśc dla pieszych przy ulicach Wrzesińska, Wyszyńskiego, 3 Maja, Słowackiego.
BR0003.75.2016   - interpelacja radnej Krystyny Żok z dnia 7.12.2016 r. w sprawie wygenerowania środków na zamieszczenie na drodze powiatowej nr 2282 informacji o konieczności poruszania się z prędkością 30 km/h
BR0003.76.2016 wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 08.12.2016 r, w sprawie korekty budżetu na 2017 r. : przeniesienie wydatków z Rozdziału 60014 na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2158 P w miejscowości Małachowo Kępe
BR0003.77.2016  wniosek radnego Dariusza Pilaka z dnia 8.12.2016 r. o dokonanie korekty buzetu na rok 2017 : modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Mieleszyn na odcinku od skrzyżowania z drogą Mieleszyn- Karniszewo w kierunku Urzędu Gminy wraz z modernizacją chodnika
BR.0003.78.2016 wniosek radnego Dariusza Pilaka z dnia 08.12.2016 r. w sprawie korekty budżetu na rok 2017 : naprawa drogi powiatowej nr 2183P od przejazdu kolejowego w miejscowości Świątniki Małe w kierunku Modliszewka
BR.003.79.2016   wniosek radnych Krystyny Żok, Jacka Kowalskiego, Dariusza Pilaka, Stanisława Szczepańskiego, Rafała Spachacza, Radosława Sobkowiaka, Edwarda Załęskiego dotyczący usprawnienia pracy Biura Rady
BR.0003.80.2016    interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 21.12.2016 r. w sprawie ustawienia znaku drogowego zakaz zatrzymywania się i postoju samochodów ciężarowych na początku drogi powiatowej nr 1658P w Kiszkowie
BR.0003.81.2016   zapytanie radnego Rafała Spachacza dotyczące sprawozdania z realizacji programu profilaktyki powikłań cukrzycy z roku 2016

  2015 ROK

BR.0003.1.2015   - interpelacja radnego Rafała Spachacza z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie:  zamontowania dodatkowych koszy na śmieci w ciągach ulic powiatowych w Gnieźnie, tj.: Budowlanych, Chudoby, Gdańskiej i Lednickiej.
BR.0003.1.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący dodatkowych koszy na śmieci w ciągach ulic powiatowych w mieście Gnieźnie.
BR.0003.2.2015 - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie:  przywrócenia działalności poradni medycyny sportowej w Gnieźnie. 
BR.0003.3.2015 - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: dotyczący przygotowania i przedstawienia do uchwalenia  przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego dokumentów strategicznych dotyczących diagnozy potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego na kolejne lata oraz powiatowego systemu ochrony zdrowia wraz z oceną (i rekomendacjami).
BR.0003.4.2015  - interpelacje radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 20 stycznia 2015 r. oraz z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie: montażu progów zwalniających na drodze publicznej / powiatowej w miejscowości Niechanowo.
BR.0003.5.2015 - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie:  dokonania wycinki zbędnej roślinności porastającej pobocze drogi powiatowej i rów melioracyjny wzdłuż drogi w miejscowości Mierzewo. 
BR.0003.6.2015 - zapytanie radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie:  możliwości pozyskania pomocy / funduszy na rzecz renowacji parku krajobrazowego - przypałacowego w Niechanowie oraz odnowienia stawu i terenu wokół stawu znajdujących się w kompleksie krajobrazowo - przypałacowym.
BR.0003.7.2015 - zapytanie radnego Dariusza Pilaka  z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie:  planu finansowego inwestycji zabezpieczonego uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr LIII/367/2014 z dnia 25.09.2014r.
BR.0003.8.2015 - zapytanie oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej radnego Dariusza Pilaka  z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: dokonania przez obecny Zarząd Powiatu wizji lokalnej budynku D.
BR.0003.9.2015 - zapytanie radnego Dariusza Pilaka  z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie:  zatrudnienia Sekretarza Powiatu.
BR.0003.10.2015 - zapytanie radnego Dariusza Pilaka  z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: kontynuacji inwestycji rozbudowy szpitala ZOZ w Gnieźnie.
BR.0003.11.2015 - zapytanie radnego Dariusza Pilaka  z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie:  zatrudnienia doradcy Starosty Gnieźnieńskiego.
BR.0003.12.2015 - wniosek radnego Rafała Spachacza  z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie:  podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu przywrócenie działalności poradni onkologicznej w Gnieźnie.
BR.0003.12.2015  - zapytanie radnego Rafała Spachacza  z dnia 02 kwietnia 2015 r. w sprawie:  profilaktyki nowotworowej w Powiecie Gnieźnieńskim oraz przywrócenia działalności poradni onkologicznej w Gnieźnie.
BR.0003.13.2015 - zapytanie radnego Dariusza Pilaka  z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie:  rozbudowy szpitala ZOZ w Gnieźnie.
BR.0003.14.2015  - zapytanie radnego Dariusza Pilaka  z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie:  zagwarantowania mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego dostępności do usług medycznych.
BR.0003.15.2015 - zapytanie radnego Dariusza Pilaka  z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: pracowni endoskopii.
BR.0003.16.2015 - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie:  usunięcia 5 drzew gatunku nierodzimego w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Mierzewo, gm. Niechanowo. 
BR.0003.17.2015 - wniosek radnej Krystyny Żok  z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: dofinansowania do zakupu strażackiego wozu bojowego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.
BR.0003.18.2015  - wniosek radnej Krystyny Żok  z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: wsparcia finansowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
BR.0003.19.2015 - wniosek radnego Leszka Figaja z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie: stworzenia slipu umożliwiającego zjazd do wody lawet ze sprzętem wodnym na Jeziorze Popielewskim.
BR.0003.20.2015  - wniosek radnego Leszka Figaja z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego. 
BR.0003.21.2015  - zapytanie radnego Dariusza Pilaka z dnia 12 marca 2015 r. dotyczące praw autorskich budynku D. 
BR.0003.21.2015   - zapytanie radnego Radosława Sobkowiaka z dnia 28 maja 2015 r. dotyczące wykupu praw autorskich przez ZOZ w Gnieźnie. 
BR.0003.22.2015  - wniosek radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: tworzenia dróg rowerowych.
BR.0003.23.2015   - zapytanie radnego Dariusza Pilaka z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie: działki położonej w Gnieźnie. 
BR.0003.24.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący zakupu defibrylatorów zewnętrznych (AED).
BR.0003.25.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący realizacji przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie we współpracy z Zespołem Opieki Zdrowotnej  bezpłatnych działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, tzw.: "białych sobót".
BR.0003.26.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący oszacowania całkowitych kosztów funkcjonowania poradni medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży (do lat 18) w Gnieźnie oraz działań zmierzających do zapewnienia bezpłatnych świadczeń dla mieszkańców w tym zakresie. 
BR.0003.27.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący cyklicznych szkoleń dla mieszkańców w zakresie pierwszej pomocy. 
BR.0003.28.2015  -  wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący przygotowania Powiatowego Informatora Medycznego na rok 2015.
BR.0003.29.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący zakupu usług sportowych i kulturalnych dla wychowanków Domów Dziecka w Gnieźnie i Trzemesznie.
BR.0003.30.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący uruchomienia przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie programu profilaktyki powikłań cukrzycy "stopa cukrzycowa" w Gnieźnie.
BR.0003.31.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02 kwietnia 2015 r. dotyczący rozszerzenia oferty badań diagnostycznych laboratorium analitycznego ZOZ w Gnieźnie o swoiste markery nowotworowe. 
BR.0003.32.2015   - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 13 kwietnia 2015 r. dotyczące pozyskiwania przez Powiat Gnieźnieński środków pozabudżetowych na ochronę zdrowia.  
BR.0003.33.2015     - wniosek radnej Nataszy Szalaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. dotyczący zwiększenia składu osobowego pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  
BR.0003.34.2015  - interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. dotycząca wykonania remontu ul. Kawiary - wjazd od ul. Słonecznej do ul. Sokoła. 
BR.0003.35.2015  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 30 kwietnia 2015 r. dotyczący nawiązania współpracy gospodarczej Powiatu Gnieźnieńskiego z Powiatem Wrzesińskim.
BR.0003.36.2015     - interpelacja radnego Stanisława Szczepańskiego z dnia 04 maja 2015 r. dotycząca budowy chodników przy drogach powiatowych w gminie Kiszkowo.
BR.0003.37.2015    - zapytanie radnej Moniki Twardowskiej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie: niesłusznie pobranych diet przez byłego radnego. 
BR.0003.38.2015    - wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 28  maja 2015 r. w sprawie: przesadzenia drzew, które ograniczają widoczność na skrzyżowaniu dróg z ulicy Szkolnej na Dębińską w miejscowości Witkowo. 
BR.0003.39.2015       - interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 28  maja 2015 r. w sprawie: wyrównania i utwardzenia pobocza na ul. Pstrowskiego - około 200 m, wjazd od ul. Wrzesińskiej oraz z dnia 01.07.2015 r. (na podstawie §38 ust. 7 Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego).
BR.0003.40.2015     - interpelacja radnego Andrzeja Kwapicha z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie: wykonania przejścia dla pieszych (oznakowanie poziome i pionowe) na drodze powiatowej nr 2161 P.
BR.0003.41.2015      wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: utworzenia centrum rehabilitacji onkologicznej wraz z hospicjum;  z dnia 22 lipca 2015 r. dotyczący deklaracji woli utworzenia centrum rehabilitacji onkologicznej wraz z hospicjum w ramach rewitalizacji obiektów (po byłej szkole) przy ul. Gdańskiej 106 w Gnieźnie; zapytanie z dnia 24.08.2015 r. dotyczące: wyrażenia woli i chęci utworzenia centrum rehabilitacji onkologicznej wraz z hospicjum w ramach rewitalizacji obiektów (po byłej szkole) przy ul. Gdańskiej 106 w Gnieźnie. 
BR.0003.42.2015     zapytanie radnego Radosława Sobkowiaka z dnia 25 czerwca 2015 r. dotyczące hali sportowej. 
BR.0003.43.2015     - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 01 lipca  2015 r.w sprawie:  wsparcia zabezpieczenia medycznego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
BR.0003.44.2015     - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 14 lipca  2015 r.w sprawie:  utworzenia powiatowej izby wytrzeźwień w Gnieźnie
BR.0003.45.2015        - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 14 lipca  2015 r. dotyczący budżetu obywatelskiego powiatu gnieźnieńskiego na rok 2016.
BR.0003.45.2015  - ponowny wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 18.07.2016 r. 
BR.0003.46.2015     - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 22 lipca  2015 r. dotyczący wsparcia Powiatowego Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej "DOM" w Gnieźnie w postaci zakupu bądź użyczenia rowerów dla Osób Bezdomnych, aktywnie uczestniczących w programie reintegracji społecznej oraz zapytanie z dnia 14.08.2015 r. dotyczące potrzeby i szczególnej zasadności wsparcia reintegracji Osób Bezdomnych i utworzenia programów pomocowych przez Samorząd Powiatowy. 
BR.0003.47.2015   - zapytanie radnej Krystyny Żok  z dnia 14 sierpnia  2015 r. dotyczące przystąpienia przez Powiat do postępowania konkursowego w sprawie świadczeń w zakresie onkologii.
BR.0003.48.2015    - zapytanie radnego Rafała Spachacza  z dnia 14 września 2015 r. dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych i innych dotacji przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
BR.0003.49.2015     - wniosek radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 23 września 2015 r. dotyczący udzielenia pomocy finansowej dla Polskiego Związku Pszczelarzy - Powiatowy Zarząd Kół Pszczelarzy w Gnieźnie.
BR.0003.50.2015     - wniosek radnej Nataszy Szalaty  z dnia 24 września 2015 r. dotyczący czytelnego oznaczenia punktu poboru krwi w Regionalnym Krwiodawstwie i Krwiolecznictwie mieszczącego się przy ul. św. Jana 9 w Gnieźnie. 
BR.0003.51.2015    - interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 30 września 2015 r.w sprawie wykonania pasa rozdziału na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 197 (ul. Kościelna) z drogą powiatową (ul. Pobiedziska). 
BR.0003.53.2015     - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 09 października 2015 r.w sprawie namalowania linii podwójnej ciągłej na łuku drogi, którą stanowi ul. Parkowa w Niechanowie.
BR.0003.54.2015     - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 09 października 2015 r.w sprawie przejścia dla pieszych (tzw. "zebra") przez drogę powiatową w miejscowości Goczałkowo.
BR.0003.55.2015     - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 09 października 2015 r.w sprawie budowy jednostronnego chodnika we wsi Gurowo.
BR.0003.56.2015     - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 09 października 2015 r.w sprawie usunięcia części gałęzi z drzew rosnących w pasie drogi powiatowej na odcinku Niechanowo - Karsewo - Mierzewo.
BR.0003.57.2015     - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 09 października 2015 r.w sprawie rozważenia pobudowania "prostego" ronda w miejscowości Karsewo przy rozstaju dróg powiatowych w kierunkach Mierzewo, Malczewo.
BR.0003.58.2015      - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 21 października 2015 r.dotyczący deklaracji zakupu automatycznych defibrylatorów zewnętrznych 
(AED) oraz propozycji wyasygnowania w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016 wymiernych środków na profilaktykę zdrowotną i promocję zdrowia. 
BR.0003.59.2015
 - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 22 października 2015 r.w sprawie  dodatkowej pomocy finansowej i rzeczowej dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci  i Młodzieży, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Dominikanek w Mielżynie. 
BR.0003.60.2015     interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 29 października 2015 r.w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych i zamontowania sygnalizacji świetlnej na żądanie na ul. Witkowskiej, w szczególności przejścia dla pieszych na wysokości ul. Wrzesińskiej i ul. Pstrowskiego.
BR.0003.61.2015    wniosek radnej Nataszy Szalaty z dnia 29 października 2015 r. dotyczący czytelnego oznakowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy wejściu do szpitala na ul. 3 Maja oraz utworzenia punktu informacyjnego dla pacjentów z możliwością doinformowania się o rejestrację i gdzie mogą udać się po pomoc medyczną. 
BR.0003.62.2015
 
interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrównania pobocza i wydzielenia miejsc parkingowych przy ul. 17 Dywizji Piechoty - pobocze przy cmentarzu. 
BR.0003.63.2015
 
 - wniosek radnej Krystyny Żok z dnia 29 października 2015 r. w sprawie dofinansowania szkół powiatu gnieźnieńskiego w wysokości 3.000 zł.
BR.0003.64.2015     wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 30 października 2015 r. dotyczący profilaktyki i epidemiologii zatruć dopalaczami w Powiecie Gnieźnieńskim. 
   wniosek radnego Tadeusza Pietrzaka z dnia 02 listopada 2015 r. dotyczący dofinansowania Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie, Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie oraz Światowych Dni Młodzieży 2016 w Gnieźnie - w kwotach po 6.750 zł. 
BR.0003.66.2015
 
   - interpelacja radnego Tadeusza Pietrzaka z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie kontynuacji budowy chodnika na odcinku wieś Dalki - wieś Mnichowo.
  wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 04 listopada 2015 r. dotyczący programów profilaktyki chorób nowotworowych adresowanych dla młodzieży. 
BR.0003.68.2015   wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 04 listopada 2015 r. dotyczący wsparcia przez Powiat Gnieźnieński regionalnych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016 r. 
BR.0003.69.2015  wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 04 listopada 2015 r. dotyczący wdrożenia w Powiecie Gnieźnieńskim programu dla seniorów p.n. "Koperta Życia".
BR.0003.70.2015      interpelacja radnego Macieja Łykowskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie usunięcia pozostałości po wyciętych drzewach na drodze prowadzącej przez Mielno.
BR.0003.71.2015   interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wykonania remontu na drodze powiatowej Kiszkowo - Sroczyn w Miejscowości Węgorzewo. 
BR.0003.72.2015  - interpelacja radnego Dariusza Pilaka z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie dokonania przycinki oraz pielęgnacji drzew znajdujących się na ulicy Kasprowicza w Gnieźnie. 
BR.0003.73.2015     - interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie ruchu ciężarowego dopuszczającego tonaż do 15 t na drodze powiatowej na odcinku do drogi wojewódzkiej nr 197 przez miejscowości Imiołki do miejscowości Skrzetuszewo
BR.0003.73.2015   - ponowna interpelacja radnego Piotra Staszczaka z dnia 10.05.2016 r.
BR.0003.74.2015   - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 07 grudnia 2015 r. dotyczący odstąpienia od sprzedaży nieruchomości przy ulicy Gdańskiej 106, dążenia do zmiany Studium i MPZP.
BR.0003.75.2015    - interpelacja radnego Dariusza Pilaka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia radnym Rady Powiatu Gnieźnieńskiego harmonogramu działań związanych z doświetleniem przejść dla pieszych przy drogach powiatowych oraz przedstawienia działań Zarządu Powiatu, harmonogramu na kolejne lata łącznie z zabezpieczeniem finansowym dla rozwiązania problemu doświetlenia przejść dla pieszych we wszystkich gminach powiatu gnieźnieńskiego, gdzie występują drogi powiatowe. 
BR.0003.75.2015   ponowna interpelacja radnego Dariusza Pilaka z dnia 25.02.2016 r.

2014 ROK 

BR.0003.41.2014   -  interpelacja radnego Stanisława Szczepańskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie: przepustu na drodze wojewódzkiej nr 197 w miejscowości Owieczki.
BR.0003.42.2014  - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia konsultacji społecznych, ze stałym udziałem seniorów z Powiatu, z wyznaczeniem harmonogramu spotkań. 
BR.0003.43.2014  - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
BR.0003.44.2014  zapytanie oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej radnego Rafała Spachacza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: epidemiologii chorób nowotworowych w Powiecie Gnieźnieńskim. 
BR.0003.45.2014  - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawach: 
- dokończenia budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Czechowo, gmina Niechanowo;
- całkowitej wycinki zbędnej roślinności wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Marysin - Nowa Wieś Niechanowska, gmina Niechanowo;
- dokończenia budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Karsewo, gmina Niechanow;
- dokończenia budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej (ul. 22 lipca w miejscowości Niechanowo) w kierunku Żydowa;
- dokończenia budowy chodnika (II etap), wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Potrzymowo, gmina Niechanowo. 
BR.0003.46.2014  - interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawach:
- położenia nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Mierzewo - Jarząbkowo, gmina Niechanowo;
- budowy chodnika wzdłuż w/w drogi powiatowej, tj. na odcinkach zabudowanych we wsiach Mierzewo i Jarząbkowo, gmina Niechanowo.
BR.0003.47.2014     - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: promocji terenów inwestycyjnych oraz współpracy z gminami w sprawie włączenia do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tworzenia nowych miejsc pracy. 
BR.0003.48.2014   - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: przygotowań Powiatu Gnieźnieńskiego do przyjęcia licznych delegacji młodzieży ze świata w 2016 r. w ramach diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży.
BR.0003.49.2014     - zapytanie radnego Rafała Spachacza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: przygotowań Powiatu Gnieźnieńskiego do planowanej wizyty Ojca Świętego Franciszka w 2016 r.