logo
logo bip
Kluby Radnych / Inne ugrupowania

Kluby Radnych / Inne ugrupowania VI kadencji

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość (utworzono: 22.11.2018 r. )
 1. Marcin Makohoński - Przewodniczący Klubu,
 2. Zbigniew Bręklewicz,
 3. Leszek Figaj,
 4. Andrzej Kwapich,
 5. Maciej Łykowski,
 6. Natasza Szalaty,
 7. Beata Tarczyńska,
Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe (utworzono: 22.11.2018 r. )
 1. Jerzy Berlik - Przewodniczący Klubu,
 2. Rafał Skweres,
 3. Stanisław Szczepański,
Koalicja Obywatelska (utworzono: 22.11.2018 r.)
 1. Radosław Sobkowiak - Przewodniczący Klubu,
 2. Dariusz Pilak,
 3. Mirosława Lewicka,
 4. Joanna Arndt,
 5. Rajmund Gąsiorek,
 6. Ewa Mądra,
 7. Edward Załęski,
 8. Jaromir Dziel,
 9. Maria Kocoń,
 10. Marian Pokładecki,
 11. Danuta Winiarska,
 12. Piotr Gruszczyński,
SLD - Lewica Razem (utworzono: 22.11.2018 r. )
 1. Robert Andrzejewski - Przewodniczący Klubu,
 2. Telesfor Gościniak, 
 3. Jacek Kowalski,
Pozostali Radni niezrzeszeni :
 1. Marek Gotowała,
 2. Dariusz Igliński

Kluby Radnych / Inne ugrupowania V kadencji

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość (utworzono 09 grudnia 2014 r.):
Andrzej Kwapich - Przewodniczący
Zbigniew Bręklewicz
Maciej Łykowski
Beata Tarczyńska
Piotr Kujawski
Tadeusz Pietrzak
Leszek Figaj
Marcin Makohoński (członek do 12.01.2015 r.)
Monika Twardowska
Natasza Szalaty (członek od 29.01.2015 r.)

Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe (utworzono 10.12.2014 r.):
Jerzy Berlik - Przewodniczący (rozwiązanie klubu z dniem 02.02.2017 r.)
Rafał Skweres (rozwiązanie klubu z dniem 02.02.2017 r.)
Stanisław Szczepański (rezygnacja z dniem 02.02.2017 r.)
Z dniem 2.02.2017 r. rozwiązanie klubu na podstawie par. 106 ust. 3 Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego

Klub Radnych Ziemia Gnieźnieńska - Gniezno XXI (utworzono 08.12.2014 r.):
Marek Gotowała - Przewodniczący
Dariusz Igliński
Robert Gaweł (członek do 09.11.2015 r.)
Z dniem 10.11.2015 r. rozwiązanie klubu na podstawie par. 106 ust. 3 Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego

Klub Radnych Ziemia Gnieźnieńska - Gniezno XXI (utworzono 14.12.2015 r.):
Marek Gotowała - Przewodniczący
Dariusz Igliński
Włodzimierz Pilarczyk

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP (utworzono 09.12.2014 r.):
Dariusz Pilak - Przewodniczący
Radosław Sobkowiak (członek do 18.03.2015 r.)
Marian Pokładecki
Edward Załęski
Krystyna Żok (członek do 18.03.2015 r.)
Ewa Mądra
Rajmund Gąsiorek
Piotr Staszczak (członek do 18.03.2015 r.)
Rafał Spachacz (członek od 19.03.2015 r. do 6.09.2017 r.)

Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej (utworzono 21.01.2015 r.):
Robert Andrzejewski - Przewodniczący
Telesfor Gościniak
Jacek Kowalski

Klub Radnych "WIELKOPOLANIE" (utworzono 19.03.2015 r.):
Radosław Sobkowiak - Przewodniczący
Krystyna Żok
Piotr Staszczak

Pozostali radni niezrzeszeni w klubach:

Platforma Obywatelska
Rafał Spachacz (do 18.03.2015 r.)

Polskie Stronnictwo Ludowe
Jerzy Berlik (z dniem 02.02.2017 r.)
Rafał Skweres (z dniem 02.02.2017 r.)
Stanisław Szczepański (z dniem 02.02.2017 r.)

Pozostali radni niezrzeszeni:

Rafał Spachacz (z dniem 6.09.2017 r.)

Kluby Radnych / Inne ugrupowania IV kadencji

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej (utworzono 10.12.2010 r.):
Radosław Sobkowiak - Przewodniczący
Dariusz Pilak
Marian Pokładecki
Tomasz Budasz
Rajmund Gąsiorek
Włodzimierz Losik
Ewa Mądra
Krystyna Żok
Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej (utworzono 13.12.2010 r.):
Telesfor Gościniak - Przewodniczący (do 20.05.2013 r.)
Zdzisław Kujawa- 20.06.2013 r. pisemne zrzeczenie się mandatu radnego (Uchwała nr XXXIX/266/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25.06.2013 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zdzisława Kujawy)
Jan Gorzelańczyk
Jerzy Imbierowicz
Wojciech Jerzakowski (od 16.12.2010 r.)
Zofia Komosińska - Uchwała nr XXXVIII/247/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28.05.2013 r. w sprawie: wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, którego mandat wygasł kandydata z tej samej listy wyborczej
Marek Szóstak Uchwała nr XXXV/238/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 19.04.2013 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Marka Szóstaka
Anna Wójcik Starczewska - Przewodnicząca od 21.05.2013 r.
Damian Sobczak (od 31.07.2013 r.) 
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości (utworzono 13.12.2010 r.):
Marcin Makohoński - Przewodniczący
Zbigniew Bręklewicz
Andrzej Kwapich
Maciej Łykowski
Tadeusz Pietrzak
Klub Radnych Ziemia Gnieźnieńska - Gniezno XXI (utworzono 10.12.2010 r.):
Krzysztof Ostrowski - Przewodniczący
Emilia Dutka (rezygnacja w dniu 20.12.2011 r.)
Robert Gaweł
Marek Gotowała
Pozostali radni niezrzeszeni w klubach:
Emilia Dutka (od 20.12.2011 r.) 
Polskie Stronnictwo Ludowe:
Rafał Skweres
Stanisław Szczepański
Stowarzyszenie "Wielkopolanie"
Edward Załęski

Kluby Radnych / Inne ugrupowania III kadencji

 

W ramach Rady Powiatu Gnieźnieńskiego III kadencji działały kluby radnych:

Klub Radnych "Platforma Obywatelska" (utworzono 13.12.2006 r. rozwiązano 12.11.2010 r.):

Wojciech Łącki - Przewodniczący klubu

Tomasz Budasz

Rajmund Gąsiorek

Piotr Gruszczyński (do 30.10.2007r.)

Marian Pokładecki

Radosław Sobkowiak (od 29.11.2007 r.)

Krystyna Żok

Klub Radnych "Ziemia Gnieźnieńska" (utworzono 9.01.2007 r. rozwiązano 12.11.2010 r.):

Władysław Suwalski - Przewodniczący klubu

Wojciech Chmielewski

Emilia Dutka (od 1.03.2010 r.)

Paweł Koch (od 1.03.2010 r.)

Wojciech Krawczyk (od 1.03.2010 r.)

Krzysztof Ostrowski

Hieronim Stopczyński

Waldemar Webner

Danuta Winiarska (do 29.09.2010 r.)

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość (utworzono 12.01.2007 r. rozwiązano 12.11.2010 r.):

Wojciech Krawczyk - Przewodniczący klubu

Emilia Dutka

Tadeusz Pietrzak

Zbigniew Bręklewicz

Paweł Koch

Klub Radnych Lewica i Demokraci (utworzono 12.01.2007 r. rozwiązano 12.11.2010 r., zmiana nazwy klubu od dnia 14.08.2008 r. Klub Radnych Lewicy):

Zdzisław Kujawa - Przewodniczący klubu

Krystyna Ciesielczyk (od 13.05.2010 r.)

Halina Krakowiak (do 13.05.2010 r.)

Jan Gorzelańczyk

Telesfor Gościniak

Jerzy Imbierowicz

Tadeusz Kostka

Marek Szóstak

Anna Wójcik - Starczewska

Klub Radnych Niezrzeszonych (utworzono 12.11.2008 r. rozwiązano 01.03.2010 r.):

Wojciech Krawczyk

Emilia Dutka

Paweł Koch

Pozostali radni niezrzeszeni w klubach:

Stanisław Szczepański (PSL)

Zbigniew Bręklewicz (PiS)

Tadeusz Pietrzak (PiS)

Radni niezależni:

Robert Gaweł

Danuta Winiarska