logo
logo bip
Radni Powiatu Gnieźnieńskiego

Radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji 2018 - 2023


Dariusz Pilak

 

Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji
 

 

 

Jacek Kowalski

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego             

 

Członek Komisji:

Rewizyjnej,

Finansowej

 

 

 

 

 

 

Stanisław Szczepański

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

 

Członek Komisji:

     
Bezpieczeństwa  i Porządku Publicznego


 

 

Piotr Gruszczyński

 

Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego

 

 

Członek Komisji:

Finansowej

 

 

Telesfor Gościniak

 

Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

 

 

Członek Komisji:

Skarg, Wniosków i Petycji

Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

 

Robert Andrzejewski

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 

 

Członek Komisji:

    Rewizyjnej

Oświaty, Kultury i Sportu

 

 

Radosław Sobkowiak

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

Członek Komisji:

     

Skarg, Wniosków i Petycji,Rewizyjnej

 

 

Marek Gotowała

 

Przewodniczący Komisji Finansowej

 

 

Członek Komisji:

     
Finansowej

 

Rajmund Gąsiorek

 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Członek Komisji:

   
 Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  

 

Marian Pokładecki

 

Przewodniczący Komisji

Oświaty, Kultury i Sportu

 

Członek Komisji:

     
Oświaty

Kultury i Sportu,
Finansowej

     

Danuta Winiarska

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

Członek Komisji:

 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

Skarg Wniosków i Petycji

     

Maria Kocoń

 

 

Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Członek Komisji:

 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

Oświaty, Kultury i Sportu

  

Joanna Arndt

 

Członek Komisji:

Skarg, Wniosków i Petycji


Oświaty, Kultury i Sportu

Jerzy Berlik

 

Członek Komisji:

 


 Skarg

Wniosków i Petycji,   Rewizyjnej

 

Zbigniew Bręklewicz

 

Członek Komisji:

 

Rewizyjnej

 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Jaromir Dziel

 

Członek Komisji:


Rewizyjnej

 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

 

Leszek Figaj

 

 

Członek Komisji:

 

 

Skarg, Wniosków i Petycji

Oświaty, Kultury i Sportu

 

Dariusz Igliński

 

 

Członek Komisji :


Zdrowia, Opieki Społecznej
 i Aktywizacji Zawodowej

 

 

 

Andrzej Kwapich

 

Członek Komisji:

 


Finansowej

Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

Mirosława Lewicka

 

 

Członek Komisji:

 

 

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciej Łykowski

 

Członek Komisji:

 

 

Komisji Infrastruktury, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska

 

Zdrowia, Opieki Społecznej  i Aktywizacji Zawodowej

Marcin Makohoński

 

 

Członek Komisji:

 

 

Rewizyjnej

 

Oświaty, Kultury i Sportu

 

Ewa Mądra

 

Członek Komisji:

Finansowej

Infrastruktury, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska

 

Rafał Skweres

 

Członek Komisji:

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

  

Natasza Szalaty

 

 

 

Członek Komisji: 

 

 

Finansowej 

 

Oświaty, Kultury i Sportu

 

Beata Tarczyńska

 

 

Członek Komisji: 

 

 

Rewizyjnej 

 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

Edward Załęski

 

 

Członek Komisji: 

 

 

Rewizyjnej 

 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

 

 

Radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji 2014 - 2018


Dariusz Igliński

  Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji 2014 - 2018

 

Tadeusz Pietrzak

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji 2014 - 2018


Członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Marian Pokładecki

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji 2014 - 2018

Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Beata Tarczyńska

Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego


Członek Komisji Finansowej

Jerzy Berlik

Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego


Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

Gaweł Robert

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieński

Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego


Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
od 01.12.2014 r.
do 09.11.2015 r.

Monika Twardowska

Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego


Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

   

Rafał Skweres

Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego


Członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska       

 

Robert Andrzejewski

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Zbigniew Bręklewicz

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Zastępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Leszek Figaj

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

        

 

Rajmund Gąsiorek

 Członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Telesfor Gościniak

 Członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu   

Marek Gotowała

Przewodniczący Komisji Finansowej


Członek Komisji Rewizyjnej

Jacek Kowalski

Członek Komisji Rewizyjnej


Członek Komisji Finansowej

Piotr Kujawski

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego


Członek Komisji Rewizyjnej

Andrzej Kwapich

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu


Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowej

   

Maciej Łykowski

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej


Członek Komisji Infrastruktur, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Makohoński

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Członek Komisji Rewizyjnej

Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
od 01.12.2014 r.
do 13.01.2015 r.

Ewa Mądra

Członek Komisji Finansowej

Dariusz Pilak

Członek Komisji Rewizyjnej


Członek Komisji Finansowej

Radosław Sobkowiak

Członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

Rafał Spachacz

Członek Komisji Rewizyjnej


Członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

Piotr Staszczak

Członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

      

Natasza Szalaty

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Członek Komisji Rewizyjnej


Radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

od 29.01.2015 r.

 

Stanisław Szczepański

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Edward Załęski

Członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej


Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

     

Krystyna Żok

Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu


Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

      Włodzimierz Pilarczyk
Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Finansowej


Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
od 26.11.2015 r.

Radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego IV kadencji 2010 - 2014

 

Bręklewicz Zbigniew

członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

członek Komisji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Budasz Tomasz

Przewodniczący Komisji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Zastępca Przewodniczącego Komisji, Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

Dutka Emilia

członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Gaweł Robert

członek Komisji Finansowej

członek Komisji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Gąsiorek Rajmund

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

członek Komisji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Gorzelańczyk Jan

Przewodniczący Komisji Finansowej

członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Gościniak Telesfor

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

od 19 kwietnia 2013 r.  

 

NIEETATOWY CZŁONEK ZARZADU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

 od 1 grudnia 2013 r.

do 19 kwietnia 2013 r. 

Gotowała Marek

członek Komisji Rewizyjnej

 

Imbierowicz Jerzy

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Jerzakowski Wojciech

radny

od 16 grudnia 2010 r.

członek Komisji Rewizyjnej  

członek Komisji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  


 

Komosińska Zofia

radna od 28 maja 2013 r.

 

członek Komisji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

 

Kujawa Zdzisław

radny od 1 grudnia 2010 r.

do 20 czerwca 2013 r. 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

od 1 grudnia 2010 r.

do 19 kwietnia 2013 r. 

Kwapich Andrzej

członek Komisji Finansowej

Losik Włodzimierz

członek Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Łykowski Maciej

członek Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Makohoński Marcin

członek Komisji Rewizyjnej

 

Mądra Ewa

Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowej

członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Ostrowski Krzysztof

członek Komisji, Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

Pietrzak Tadeusz

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

członek Komisji, Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

Pilak Dariusz

STAROSTA POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

członek Komisji Finansowej

 

Pokładecki Marian

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Skweres Rafał

członek Komisji Finansowej

członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

 

 Sobczak Damian

radny od 31 lipca 2013 r.

 członek Komisji Finansowej

członek Komisji, Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej 

 

Sobkowiak Radosław

Przewodniczący Komisji, Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

członek Komisji Rewizyjnej

 

Szczepański Stanisław

Zastępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zastępca Przewodniczącego Komisji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Szóstak Marek

radny od 1 grudnia 2010 r.
do 19 kwietnia 2013 r. 

 

 

Wójcik – Starczewska Anna

 Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

członek Komisji, Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

Załęski Edward

radny

od 29 grudnia 2010 r.

członek Komisji Rewizyjnej

członek Komisji, Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

Żok Krystyna

członek Komisji Rewizyjnej

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Radni Powiatu Gnieźnieńskiego III kadencji

BRĘKLEWICZ
ZBIGNIEW

 • Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

BUDASZ
TOMASZ

 • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
 • Przewodniczący Komisji Finansowej

CIESIELCZYK
KRYSTYNA
od 12 maja 2010 r. 

 •  członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • członek Komisji Rewizyjnej

CHMIELEWSKI WOJCIECH

 • członek Komisji Rewizyjnej
 • członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

DUTKA
EMILIA

 • Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
 • Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 • członek Komisji Finansowej

GAWEŁ
ROBERT

 • członek Komisji Finansowe
 • członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

GĄSIOREK
RAJMUND

 • członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiskczłonek
 • Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

GORZELAŃCZYK
JAN

 • członek Komisji Finansowej
 • członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska

GOŚCINIAK
TELESFOR

 • członek Komisji Finansowej
 • członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

IMBIEROWICZ
JERZY
 

 • członek Komisji Oświaty,  Kultury i Sportu

KOCH
PAWEŁ

 • członek Zarządu
 • członek Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku Publicznego
 • członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

KOSTKA
TADEUSZ

 •  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

KRAWCZYK
WOJCIECH

 • etatowy członek Zarządu
 • członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska
 • członek Komisji Finansowej

KUJAWA
ZDZISŁAW

 • członek Komisji Rewizyjnej
 • członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

ŁĄCKI
WOJCIECH

 • Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
 • członek Komisji Rewizyjnej

OSTROWSKI
KRZYSZTOF

 • STAROSTA
 • członek Zarządu
 • członek Komisji Finansowej

PIETRZAK
TADEUSZ

 • członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

POKŁADECKI
MARIAN

 • członek Zarządu
 • członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

SOBKOWIAK
RADOSŁAW

 • członek Komisji Rewizyjnej

STOPCZYŃSKI
HIERONIM

 • Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • członek Komisji Rewizyjnej

SUWALSKI
WŁADYSŁAW

 • członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
 • członek Komisji Rewizyjnej

SZCZEPAŃSKI
STANISŁAW

 • członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • członek Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku Publicznego

SZÓSTAK
MAREK

 • członek Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku Publicznego

WEBNER
WALDEMAR

 • członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
 • członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

WINIARSKA
DANUTA

PRZEWODNICZĄCA
   RADY POWIATU

 
 

WÓJCIK-STARCZEWSKA ANNA

 • członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

ŻOK
KRYSTYNA

 • członek Komisji Rewizyjnej
 • członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu