logo
logo bip
Protokół zapisany jest w formacie PDF - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader. Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.

Projekt protokołu z LV sesji Rady Powiatu w dniu 06 listopada 2014 r.