logo
logo bip
Protokół zapisany jest w formacie PDF - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader. Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.

Protokół z I sesji Rady Powiatu w dniach 1 i 2 grudnia 2014 r.