logo
logo bip
Protokół zapisany jest w formacie PDF - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

Protokół z LX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się 11.10.2018 r.