logo
logo bip
Protokół zapisany jest w formacie PDF - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.

Protokół z XIV sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 29 października 2015 r.