logo
logo bip

Wzory oświadczeń majątkowych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2019).

Tekst rozporządzenia:http://dziennikustaw.gov.pl/D2017000201901.pdf

Poniżej zamieszczone są wzory oświadczeń majątkowych w wersji edytowalnej, ze zaktualizowanymi metryczkami (adresami publikacyjnymi) przywołanych w nich ustaw. Autentyczny charakter mają wyłącznie wzory opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Oświadczenie radnego powiatu: załącznik nr 1 


Oświadczenie członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty: załącznik nr 2