logo
logo bip
Radni Powiatu

oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji za rok 2020

Andrzejewski Robert

Arndt Joanna

Berlik Jerzy 

Bręklewicz Zbigniew 

Dziel Jaromir

Figaj Leszek  

Gąsiorek Rajmund 

Gościniak Telesfor

Gotowała Marek 

Gruszczyński Piotr

wyjaśnienia Pana Piotra Gruszczyńskiego z dnia 04.05.2021 r.

Igliński Dariusz

Kocoń Maria 

 

Kowalski Jacek 

Kwapich Andrzej

Lewicka Mirosława

Łykowski Maciej

Makohoński Marcin 

Mądra Ewa

Pilak Dariusz

Pokładecki Marian

Skweres Rafał

Sobkowiak Radosław 

Szalaty Natasza 

Szczepański Stanisław

Tarczyńska Beata 

Winiarska Danuta

Załęski Edward

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji za rok 2019

Andrzejewski Robert

Arndt Joanna

wyjaśnienia Pani Joanny Arndt z dnia 12 listopada 2020 r.

Berlik Jerzy

Bręklewicz Zbigniew
 
Dziel Jaromir
 
Figaj Leszek
 
Gąsiorek Rajmund
 
Gościniak Telesfor
 
Gotowała Marek
wyjaśnienia Pana Marka Gotowały z dnia 24 listopada 2020 r.
 
Gruszczyński Piotr
wyjaśnienia Pana Piotra Gruszczyńskiego z dnia 9 listopada 2020 r. 
 
Igliński Dariusz
wyjaśnienia Pana Dariusza Iglińskiego z dnia 13 lipca 2020 r.
wyjaśnienia Pana Dariusza Iglińskiego z dnia 13 listopada 2020 r.
 
Kocoń Maria
 
Kowalski Jacek
 
Kwapich Andrzej
 
 
Lewicka Mirosława
 
 
Łykowski Maciej
wyjaśnienia Pana Macieja Łykowskiego z dnia 16 listopada 2020 r.
 
Makohoński Marcin
wyjaśnienia Pana Marcina Makohońskiego z dnia 16 listopada 2020 r.
 
 
Mądra Ewa
 
Pilak Dariusz
wyjaśnienia Pana Dariusza Pilaka z dnia 24 września 2020 r.
 
 
Pokładecki Marian
 
Skweres Rafał
 
Sobkowiak Radosław
 
Szalaty Natasza
 
 
Szczepański Stanisław
 
 
Tarczyńska Beata
 
Winiarska Danuta
wyjaśnienia Pani Danuty Winiarskiej z dnia 16 listopada 2020 r. 
Załęski Edward

Oświadczenie majątkowe Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego z wymaganym terminem złożenia do 30 kwietnia 2019 roku ( VI kadencja)

 
Andrzejewski Robert
wyjaśnienia radnego P. Roberta Andrzejewskiego z dnia 12.11.2019 r. do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
 
Arndt Joanna
 
Berlik Jerzy
 
Bręklewicz Zbigniew
 
Dziel Jaromir
wyjaśnienia radnego P. Jaromira Dziela z dnia 7.11.2019 r. do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
 
Figaj Leszek
 
Gąsiorek Rajmund
 
Gościniak Telesfor
 
Gotowała Marek
 
Gruszczyński Piotr
 
Igliński Dariusz
wyjaśnienia radnego P. Dariusza Iglińskiego z dnia  11 lipca 2019 roku do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
 
Kocoń Maria
 
Kowalski Jacek
 
Kwapich Andrzej
wyjaśnienia radnego  P.Andrzeja Kwapicha z dnia 18.11.2019 r. do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie 
 
Lewicka Mirosława
wyjaśnienia radnej P.Mirosławy Lewickiej z dnia 8.11.2019 do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
 
Łykowski Maciej
 
Makohoński Marcin
wyjaśnienia radnego P. Marcina Makohońskiego z dnia 25.11.2019 r. do analizy Urzedu Skarbowego w Gnieźnie
 
Mądra Ewa
 
Pilak Dariusz
wyjaśnienia Przewodniczącego Rady Pana Dariuisza Pilaka z dnia 17.09.2019 r. do analizy Wojewody Wielkopolskiego
 
Pokładecki Marian
 
Skweres Rafał
 
Sobkowiak Radosław
 
Szalaty Natasza
wyjaśnienia radnej P. Nataszy Szalaty z dnia 30.10.2019 r. do analizy urzędu Skarbowego w Gnieźnie
 
Szczepański Stanisław
wyjaśnienia radnego P. Stanisława Szczepańskiego z dnia 04.11.2019 r. do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
 
Tarczyńska Beata
 
Winiarska Danuta
 
Załęski Edward

oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji w związku z objęciem mandatu radnego

Oświadczenie majątkowe Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji w związku z objęciem mandatu radnego
 
Andrzejewski Robert
 
Arndt Joanna
 
Berlik Jerzy
 
Bręklewicz Zbigniew
 
Dziel Jaromir

Figaj Leszek
 
Gąsiorek Rajmund
 
wyjaśnienia radnego Pana Rajmunda Gąsiorka z dnia 15.11.2019 r. do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
korekta oświadczenia majatkowego za rok 2018  
 
Gościniak Telesfor

Gotowała Marek
 
Gruszczyński Piotr

 

wyjaśnienia Starosty Gnieźnieńskiego P. Piotra Gruszczyńskiego z dnia 14.11.2019 r. do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
 
Igliński Dariusz
 wyjaśnienia radnego Pana Dariusza Iglinskiego z dnia 10.07.2019 r.
 
Kocoń Maria
 
Kowalski Jacek
 
Kwapich Andrzej
 
Lewicka Mirosława
wyjaśnienia radnej P.Mirosławy Lewickiej z dnia 8.11.2019 do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
 
Łykowski Maciej
 
Makohoński Marcin
 
wyjaśnienia radnego P. Marcina Makohońskiego z dnia 25.11.2019 r. do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie 
 
Mądra Ewa
 
Pilak Dariusz
wyjasnienia Przewodniczącego Rady Pana Dariusza Pilaka z dnia 17.09.2019  do analizy Wojewody Wielkopolskiego
 
Pokładecki Marian
 
Skweres Rafał
 
Sobkowiak Radosław
 
Szalaty Natasza
 
Szczepański Stanisław
 
Tarczyńska Beata
 
Winiarska Danuta
 
Załęski Edward
 
 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2018 w związku z zakończeniem V Kadencji

Andrzejewski Robert
 
Berlik Jerzy
 
Bręklewicz Zbigniew

Figaj Leszek

Gąsiorek Rajmund 
wyjaśnienia radnego p. Rajmunda Gąsiorka z dnia 14.11.2019 r. do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
korekta oświadczenai majatkowego za rok 2018 
 
 
 
Gościniak Telesfor
 
Gotowała Marek

Igliński Dariusz
wyjaśnienia radnego P. Dariusza Iglińskiego z dnia 15.11.2019 r. do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
wyjaśnienia radnego P. Dariusza Iglińskiego z dnia 10.07.2019 r.
 
Kowalski Jacek   
 
Kujawski Piotr  
wyjaśnienia radnego P.Piotra Kujawskiego z dnia 08.11.2019 r. do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
 
Kwapich Andrzej 
 
Maciej Łykowski 
 
Mądra Ewa

Pietrzak Tadeusz 

Pilak Dariusz
 
Pilarczyk Włodzimierz 
 
Pokładecki Marian 
 
Skweres Rafał

Sobkowiak Radosław  
 
Spachacz Rafał
 
Staszczak Piotr 
 
Szalaty Natasza  
 
Szczepański Stanisław  
 
Tarczyńska Beata
 
Twardowska Monika 
 
Załęski Edward
 
Żok Krystyna 
wyjaśnienia radnej P. Krystyny Żok z dnia 12.11.19 do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie

 

 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego z wymaganym terminem złożenia do 30 kwietnia 2018 roku ( v kadencja)

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego z wymaganym terminem złożenia do 30 kwietnia 2018 roku ( V kadencja)


 
Wyjaśnienie Radnego Pana Rajmunda Gąsiorka z dnia 13 listopada 2018r. do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
 

 


 


Wyjaśnienia Radnego Piotra Kujawskiego z dnia 6 listopada 2018r. do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie

 

Wyjasnienia Radnego Macieja łykowskiego z dnia 6 listopada 2018r. do analizy Urzedu Skarbowego w Gnieźnie
 
 

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Gnieźnienskiego z wymaganym terminem złożenia do 30 kwietnia 2017 roku ( V kadencja)

Oświadczenia majątkowe zapisane są w formacie PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub tożsamy.


Andrzejewski Robert
Wyjaśnienia Radnego Roberta Andrzejewskiego z dnia 12.11.2017r.  do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie

Berlik Jerzy

Bręklewicz Zbigniew

Figaj Leszek

Gąsiorek Rajmund 
Skorygowane oświadczenie majątkowe radnego Rajmunda Gąsiorka z dn. 05 maja 2017r.

Gościniak Telesfor 

Gotowała Marek

Igliński Dariusz
Wyjaśnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13. listopada 2017r.

Kowalski Jacek „Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego z wymaganym terminem złożenia do 30 kwietnia 2016 roku (V kadencja)”

Oświadczenia majątkowe zapisane są w formacie PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub tożsamy.

Andrzejewski Robert

Berlik Jerzy

Bręklewicz Zbigniew

Figaj Leszek

Gąsiorek Rajmund 
Wyjaśnienia radnego Rajmunda Gąsiorka z dnia 12.12.2016r., do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie

Gościniak Telesfor

Gotowała Marek
Wyjaśnienie radnego Marka Gotowały z dnia 04.10.2016r.

Igliński Dariusz

Kowalski Jacek
Wyjaśnienia radnego Jacka Kowalskiego z dnia 06.12.2016r., do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
 
Kujawski Piotr

Kwapich Andrzej

Łykowski Maciej

Mądra Ewa
 
Pietrzak Tadeusz

Pilak Dariusz

Pilarczyk Włodzimierz
Wyjaśnienia radnego Włodzimierza Pilarczyka z dnia 13.12.2016r., do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie

Pokładecki Marian

Skweres Rafał
Wyjaśnienia radnego Rafała Skweresa z dnia 12.12.2016r.,do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie

Sobkowiak Radosław

Spachacz Rafał

Staszczak Piotr
Wyjaśnienia radnego Piotra Staszczaka z dnia 29.09.2016r.

Szalaty Natasza
Wyjaśnienia radnej Nataszy Szalaty z dnia 26.09.2016r.

Szczepański Stanisław

Tarczyńska Beata
 
Twardowska Monika

Załęski Edward

Żok Krystyna

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji w związku z objęciem mandatu radnego


Pilarczyk Włodzimierz

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji w związku z objęciem mandatu radnego.

Oświadczenia majątkowe zapisane są w formacie PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub tożsamy.

Szalaty Natasza
Wyjaśnienie radnej Nataszy Szalaty z dnia 16.11.2015 r., do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie   

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji w związku z objęciem mandatu radnego.

Oświadczenia majątkowe zapisane są w formacie PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub tożsamy.

Andrzejewski Robert
Wyjaśnienie radnego Roberta Andrzejewskiego z dnia 19.11.2015 r.,do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie   
 
 
 
 
 
 
 
Gąsiorek Rajmund

 
 
 
Gotowała Marek
Wyjaśnienie radnego Marka Gotowały z dnia 26.11.2015 r., do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
 
Igliński Dariusz
 
 
 
 
Kwapich Andrzej
Łykowski Maciej
 
 
Makohoński Marcin
 
Mądra Ewa
 
 
Skweres Rafał
Wyjaśnienie radnego Rafała Skweresa z dnia 18.11.2015 r., do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie 
 
Sobkowiak Radosław

 
Wyjaśnienie radnego Rafała Spachacza z dnia 30.09.2015 r.
Staszczak Piotr
Wyjaśnienie radnego Piotra Staszczaka z dnia 24.09.2015 r.

 
Tarczyńska Beata
Wyjaśnienie radnej Beaty Tarczyńskiej z dnia 13.11.2015 r., do analizy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie