logo
logo bip

Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych. 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie udostępnia nieodpłatnie Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i pobrania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz w postaci elektronicznej w godzinach pracy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 – I piętro pokój 1.07 Biuro Rady Powiatu.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie prowadzi również zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego. Zbiór dostępny jest nieodpłatnie do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, na stronie www.prawomiejscowe.pl oraz do wglądu w godzinach pracy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 – I piętro pokój 1.07 Biuro Rady Powiatu.

Od wydruków Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, zawartych w nich aktach normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orzeczeń oraz od wydruków zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat pobierana jest opłata zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11 kwietnia 2013 r.  

Zarządzeniem nr 20/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za udostępnianie arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Wniosek do pobrania.