logo
logo bip
Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. Nr 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości "Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2017 roku".

Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 1058/2017 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2017 roku - załącznik Nr 1