logo
logo bip

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. Nr 869) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku.
Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 287/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2019 roku",  zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Zestawienie tabelaryczne w zakresie dochodów - Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5

2. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wydatków - Załącznik Nr 6Załącznik Nr 7, Załącznik Nr 8, Załącznik Nr 9, Załącznik Nr 10, Załącznik Nr 11, Załącznik Nr 12, Załącznik Nr 13, Załącznik Nr 14, Załącznik Nr 15, Załącznik Nr 16. Załącznik Nr 17Załącznik Nr 18,  Załącznik Nr 19,  Załącznik Nr 20Załącznik Nr 21, Załącznik Nr 22, Załącznik Nr 23, Załącznik Nr 24, Załącznik Nr 25, Załącznik Nr 26, Załącznik Nr 27, Załącznik Nr 28, Załącznik Nr 29, Załącznik Nr 30

3. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego - Załącznik Nr 31

4. Dotacje przekazane dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -Załącznik Nr 32, Załącznik Nr 33, Załącznik Nr 34, Załącznik Nr 35, Załącznik Nr 36, Załącznik Nr 37, Załącznik Nr 38

5. Ocena przebiegu realizacji budżetu - Załącznik Nr 39

6. Ocena realizacji dochodów, w tym sprawozdanie z umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów "Ordynacja podatkowa" oraz wskazania do tego organów uprawnionych -Załącznik Nr 40

7. Ocena realizacji wydatków -Załącznik Nr 41

8. Ocena realizacji wydatków majątkowych -Załącznik Nr 42

9. Analiza wydatków z wyodrębnieniem wybranych grup wydatków podległych jednostek organizacyjnych -  Załącznik Nr 43