logo
logo bip

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. Nr 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku. Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 715/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku",  zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Zestawienia tabelaryczne w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów - Załącznik Nr 1

2. Ocena przebiegu realizacji budżetu  - Załącznik Nr 2

3. Analiza wydatków z wyodrębnieniem wybranych grup wydatków  podległych jednostek organizacyjnych - Załącznik Nr 3