logo
logo bip

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Dochody

2. Załącznik Nr 2 - Wydatki

3. Załącznik Nr 3 - Rb-NDS

4. Załącznik Nr 4 - Rb-N

5. Załącznik Nr 5 -  Rb-Z