logo
logo bip
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I kwartał 2015 roku
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody -  
Załącznik nr 1
2. Wydatki - Załącznik nr 2
3. Rb - NDS - Załącznik nr 3
4. Rb - N - Załącznik nr 4
5. Rb - Z - Załącznik nr 5