logo
logo bip


Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody -  Załącznik Nr 1 
2. Wydatki -  Załącznik Nr 2 
3. Rb-Z -  Załącznik Nr 3 
4. Rb-N -  Załącznik Nr 4 
5. Rb-NDS -  Załącznik Nr 5