logo
logo bip

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2019 roku.  Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości  kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

 
Rb28S III kw zał 2 (1)
Rb N IIIkw zał 4 (1) 
Rb28S III kw zał 2 (2)
Rb N IIIkw zał 4 (2) 
Rb Z III kw zał 5