logo
logo bip
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2020 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

Dochody zał.1

Wydatki zał. 2

Rb-NDS zał.3

Rb-N zał. 4

Rb-Z zał. 5