logo
logo bip
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2019 roku.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2019 roku.  Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości  kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

dochody zał.1

wydatki zał. 2

NDS zał.3

Rbn zał. 4

Rbz zał. 5