logo
logo bip
Projekt budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021 stanowi wyciąg z Uchwały Nr 838/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2021 zgodnie z następującymi załącznikami:
1. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2021 - Załącznik Nr 1
2. Projekt Uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z załącznikami - Załącznik Nr 2
3. Uzasadnienia i materiały informacyjne do uchwały - Załącznik Nr 3