logo
logo bip
1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016-2028 - Załącznik Nr 1
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik Nr 2
3. Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik Nr 3
4. Uzasadnienie do uchwały - Załącznik Nr 4