logo
logo bip
1.Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017-2028 - Załącznik Nr 1
2.Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik Nr 2
3.Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik Nr 3
4.Uzasadnienie do uchwały - Załącznik Nr 4