logo
logo bip
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021-2031 stanowi wyciąg z Uchwały Nr 837/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie: pprzyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021 -2031 zgodnie z następującymi załącznikami:
1. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021-2031 - Załącznik Nr 1
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik Nr 2
3. Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik Nr 3
4. Uzasadnienie do uchwały - Załącznik Nr 4
5. Tabela pomocnicza do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 - Załącznik Nr 5