logo
logo bip

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.305) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za poprzedni rok budżetowy oraz informację o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego. Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 920/2021Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania bużetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego, zgodnie z następującymi załącznikami:

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania bużetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2020 rok

Załącznik Nr 2 - Informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego