logo
logo bip

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2023 - Załącznik Nr 1

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik Nr 2

3. Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik Nr 3

4. Uzasadnienie do uchwały - Załącznik Nr 4