logo
logo bip

Plan postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2021 - link

Ogłoszenie o przetargu

Gniezno 21.10.2019r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ogloszenie.pdf

 Informacja z otwarcia ofert - informacja.pdf


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie całodziennego wyżywienia dla Mieszkańców DPS w Gnieźnie na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

Link do ogłoszenia w BZP -  link BZP

Załączniki do zamówienia:

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja SIWZ

- załącznik nr 1 do SIWZ

- załącznik nr 1 do umowy dzierżawy

- załącznik nr 2 do umowy dzierżawy

- załącznik nr 2 do SIWZ

- załącznik nr 3 do SIWZ

- załącznik nr 4 do SIWZ

- załącznik nr 5 do SIWZ

- załącznik nr 6 do SIWZ

- załącznik nr 7 do SIWZ

- załącznik nr 8 do SIWZ

- załącznik nr 9 do SIWZ

- załącznik nr 10 umowa wyżywienie

- załącznik nr 11 umowa dzierżawy kuchni

- załącznik nr 12 do SIWZ

- załącznik nr 13 do SIWZ

Zapytanie ofertowe 2020r.

Informacja o wyborze oferty - informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - informacja.pdf

Zapytanie ofertowe na zakup art. medycznych, rękawic jednorazowych i środków odkażających na rok 2020

Załączniki:

- zaproszenie.pdf

- oferta.pdf

- formularz cenowy.pdf

- wzór umowy.pdf

Zapytanie ofertowe na 2020

Informacja o wyborze oferty - informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert -informacja.pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę leków w 2020r.

Załączniki:

- zapytanie ofertowe.pdf

- oferta.pdf

- wzór umowy.pdf

- formularz asortymentowo - cenowy.pdf

Zapytanie ofertowe 2020

Informacja o wyborze oferty  - informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert - informacja.pdf

 Zapytanie ofertowe na usługi pralnicze na rok 2020:

Załączniki:

zaproszenie.pdf
 
formularz cenowy.pdf

oferta.pdf

wzór umowy.pdf

Zapytanie ofertowe - usługi pralnicze 2021

 Zapytanie ofertowe na usługi pralnicze na rok 2021:

Załączniki:

1. zaproszenie.pdf

2. formularz cenowy.pdf

3. oferta.pdf

4. wzór umowy.pdf

Zapytanie ofertowe - dostawa leków 2021

Zapytanie ofertowe - dostawa leków 2021

Załączniki:

1. zaproszenie
2. oferta
3. formularz cenowy
4. umowa