logo
logo bip

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ i załączniki
Projekt holu
Rozmieszczenie głośników

28.04.2017r.

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

09.05.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

15.05.2017r.