logo
logo bip

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ oraz załączniki od 1 do 8
Załącznik nr 9 do SIWZ - koncepcja graficzna
Załącznik nr 10 do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
Wypis z rejestru gruntów
Uchwała Rady Miasta Gniezna
Załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy

22.01.2016 r.

Wyjaśnienia do SIWZ

26.01.2016 r.

Wyjaśnienia do SIWZ


28.01.2016 r.

Wyjaśnienia do SIWZ

01.02.2016 r.