logo
logo bip
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego do kwoty 16.572.845,72 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ i załączniki do SIWZ
14.08.2018 r. 

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
20.08.2018 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
20.08.2018 r. 

Zapytania i odpowiedzi do SWIZ
22.08.2018 r. 

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
zał. do odpowiedzi na zapytania do SIWZ-KRS
zał. do odpowiedzi na zapytania do SIWZ-uchwała w spr. powołania Skarbnika Powiatu
29.08.2018 r. 

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
30.08.2018 r. 

Informacja z otwarcia ofert
05.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert-sprostowanie
05.09.2018 r. 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.10.2018 r.