Przejrzysty Urząd

         
            Informacja w sprawie wdrożenia systemu/zasad przejrzystości urzędu poprzez publikowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej w IV kwartale 2018r.

          Wykaz ogłoszonych przetargów z podaniem rozstrzygnięcia: wykonawcy albo dostawcy zamówienia i ceny wybranej oferty:

             Wydział Ochrony Zdrowia, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w II kwartale 2013 r. nie przyznawał środków finansowych organizacjom pożytku publicznego na                      realizację zadań.
 
 
 

 

          Składy rad nadzorczych spółek powiatowych:


Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych, w tym wykaz nowozatrudnionych osób z podaniem stanowiska, daty zatrudnienia i sposobu rekrutacji:

 

 

Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne: