Protokół z nadzwyczajnej XXXV sesji

Protokół zapisany jest w formacie PDF - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader. Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.

Protokół z nadzwyczajnej XXXV sesji Rady Powiatu z dnia 19 kwietnia 2013 r.