Kluby Radnych / Inne ugrupowania V kadencji

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość (utworzono 09 grudnia 2014 r.):
Andrzej Kwapich - Przewodniczący
Zbigniew Bręklewicz
Maciej Łykowski
Beata Tarczyńska
Piotr Kujawski
Tadeusz Pietrzak
Leszek Figaj
Marcin Makohoński (członek do 12.01.2015 r.)
Monika Twardowska
Natasza Szalaty (członek od 29.01.2015 r.)

Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe (utworzono 10.12.2014 r.):
Jerzy Berlik - Przewodniczący (rozwiązanie klubu z dniem 02.02.2017 r.)
Rafał Skweres (rozwiązanie klubu z dniem 02.02.2017 r.)
Stanisław Szczepański (rezygnacja z dniem 02.02.2017 r.)
Z dniem 2.02.2017 r. rozwiązanie klubu na podstawie par. 106 ust. 3 Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego

Klub Radnych Ziemia Gnieźnieńska - Gniezno XXI (utworzono 08.12.2014 r.):
Marek Gotowała - Przewodniczący
Dariusz Igliński
Robert Gaweł (członek do 09.11.2015 r.)
Z dniem 10.11.2015 r. rozwiązanie klubu na podstawie par. 106 ust. 3 Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego

Klub Radnych Ziemia Gnieźnieńska - Gniezno XXI (utworzono 14.12.2015 r.):
Marek Gotowała - Przewodniczący
Dariusz Igliński
Włodzimierz Pilarczyk

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP (utworzono 09.12.2014 r.):
Dariusz Pilak - Przewodniczący
Radosław Sobkowiak (członek do 18.03.2015 r.)
Marian Pokładecki
Edward Załęski
Krystyna Żok (członek do 18.03.2015 r.)
Ewa Mądra
Rajmund Gąsiorek
Piotr Staszczak (członek do 18.03.2015 r.)
Rafał Spachacz (członek od 19.03.2015 r. do 6.09.2017 r.)

Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej (utworzono 21.01.2015 r.):
Robert Andrzejewski - Przewodniczący
Telesfor Gościniak
Jacek Kowalski

Klub Radnych "WIELKOPOLANIE" (utworzono 19.03.2015 r.):
Radosław Sobkowiak - Przewodniczący
Krystyna Żok
Piotr Staszczak

Pozostali radni niezrzeszeni w klubach:

Platforma Obywatelska
Rafał Spachacz (do 18.03.2015 r.)

Polskie Stronnictwo Ludowe
Jerzy Berlik (z dniem 02.02.2017 r.)
Rafał Skweres (z dniem 02.02.2017 r.)
Stanisław Szczepański (z dniem 02.02.2017 r.)

Pozostali radni niezrzeszeni:

Rafał Spachacz (z dniem 6.09.2017 r.)