Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2017 roku realizacji programu polityki zdrowotnej nr II/3/m p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2017 roku realizacji programu polityki zdrowotnej nr II/3/m p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej"

Wyniki konkursu