Protokół z nadzwyczajnej XXXVII sesji

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z nadzwyczajnej XXXVII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 16.02.2017r.