Protokól z XLVII sesji

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z XLVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się 30.11.2017 r.