Protokół z LI sesji

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z LI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się 08.03.2018r.