Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizowanie zadań z zakresu

Ogłoszenie o konkursie
Uchwała
Uchwała w sprawie wyboru ofert