Kluby Radnych / Inne ugrupowania IV kadencji

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej (utworzono 10.12.2010 r.):
Radosław Sobkowiak - Przewodniczący
Dariusz Pilak
Marian Pokładecki
Tomasz Budasz
Rajmund Gąsiorek
Włodzimierz Losik
Ewa Mądra
Krystyna Żok
Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej (utworzono 13.12.2010 r.):
Telesfor Gościniak - Przewodniczący (do 20.05.2013 r.)
Zdzisław Kujawa- 20.06.2013 r. pisemne zrzeczenie się mandatu radnego (Uchwała nr XXXIX/266/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25.06.2013 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zdzisława Kujawy)
Jan Gorzelańczyk
Jerzy Imbierowicz
Wojciech Jerzakowski (od 16.12.2010 r.)
Zofia Komosińska - Uchwała nr XXXVIII/247/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28.05.2013 r. w sprawie: wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, którego mandat wygasł kandydata z tej samej listy wyborczej
Marek Szóstak Uchwała nr XXXV/238/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 19.04.2013 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Marka Szóstaka
Anna Wójcik Starczewska - Przewodnicząca od 21.05.2013 r.
Damian Sobczak (od 31.07.2013 r.) 
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości (utworzono 13.12.2010 r.):
Marcin Makohoński - Przewodniczący
Zbigniew Bręklewicz
Andrzej Kwapich
Maciej Łykowski
Tadeusz Pietrzak
Klub Radnych Ziemia Gnieźnieńska - Gniezno XXI (utworzono 10.12.2010 r.):
Krzysztof Ostrowski - Przewodniczący
Emilia Dutka (rezygnacja w dniu 20.12.2011 r.)
Robert Gaweł
Marek Gotowała
Pozostali radni niezrzeszeni w klubach:
Emilia Dutka (od 20.12.2011 r.) 
Polskie Stronnictwo Ludowe:
Rafał Skweres
Stanisław Szczepański
Stowarzyszenie "Wielkopolanie"
Edward Załęski