Kluby Radnych / Inne ugrupowania III kadencji

 

W ramach Rady Powiatu Gnieźnieńskiego III kadencji działały kluby radnych:

Klub Radnych "Platforma Obywatelska" (utworzono 13.12.2006 r. rozwiązano 12.11.2010 r.):

Wojciech Łącki - Przewodniczący klubu

Tomasz Budasz

Rajmund Gąsiorek

Piotr Gruszczyński (do 30.10.2007r.)

Marian Pokładecki

Radosław Sobkowiak (od 29.11.2007 r.)

Krystyna Żok

Klub Radnych "Ziemia Gnieźnieńska" (utworzono 9.01.2007 r. rozwiązano 12.11.2010 r.):

Władysław Suwalski - Przewodniczący klubu

Wojciech Chmielewski

Emilia Dutka (od 1.03.2010 r.)

Paweł Koch (od 1.03.2010 r.)

Wojciech Krawczyk (od 1.03.2010 r.)

Krzysztof Ostrowski

Hieronim Stopczyński

Waldemar Webner

Danuta Winiarska (do 29.09.2010 r.)

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość (utworzono 12.01.2007 r. rozwiązano 12.11.2010 r.):

Wojciech Krawczyk - Przewodniczący klubu

Emilia Dutka

Tadeusz Pietrzak

Zbigniew Bręklewicz

Paweł Koch

Klub Radnych Lewica i Demokraci (utworzono 12.01.2007 r. rozwiązano 12.11.2010 r., zmiana nazwy klubu od dnia 14.08.2008 r. Klub Radnych Lewicy):

Zdzisław Kujawa - Przewodniczący klubu

Krystyna Ciesielczyk (od 13.05.2010 r.)

Halina Krakowiak (do 13.05.2010 r.)

Jan Gorzelańczyk

Telesfor Gościniak

Jerzy Imbierowicz

Tadeusz Kostka

Marek Szóstak

Anna Wójcik - Starczewska

Klub Radnych Niezrzeszonych (utworzono 12.11.2008 r. rozwiązano 01.03.2010 r.):

Wojciech Krawczyk

Emilia Dutka

Paweł Koch

Pozostali radni niezrzeszeni w klubach:

Stanisław Szczepański (PSL)

Zbigniew Bręklewicz (PiS)

Tadeusz Pietrzak (PiS)

Radni niezależni:

Robert Gaweł

Danuta Winiarska