Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 roku programu polityki zdrowotnej nr II/3/n p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej" oraz powołania Komisji Konkur

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 roku programu polityki zdrowotnej nr II/3/n p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 115/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 07.02.2019r.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 1a  do Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 4 do Umowy