Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 roku programu polityki zdrowotnej nr II/3/n p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej" i powołanie Komisji Konkur

Ogłoszenie II otwartego konkursu i powołanie Komisji Konkursowej
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
Załącznik nr 2 do Uchwały