Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie

ogłoszenie o konkursie 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie