Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdanie Finansowe 2019

Statut

Informacja o zmianie terminu składania dokumentów w przedmiotowym postępowaniu - termin wydłużono do 19.04.2021 r.

Aktualizacja ogłoszenia wyników konkursu