Protokół z nadzwyczajnej X sesji

Protokół prezentujemy w pliku PDF - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader. Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.
 
 
Protokół z nadzwyczajnej X sesji Rady Powiatu z dnia 14.06.2011 r.