Redaktorzy

 Joanna Ptak-Bielicka, Daria Wojciul

Redaktorzy wydziałowi - Wydział Architektury i Budownictwa       

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno


Tel (061) 424-07-33

Fax (061) 424-07-41

joanna.ptak-bielicka@powiat-gniezno.pl

daria.wojciul@powiat-gniezno.pl
 

Luiza Żurawska

 

Redaktor wydziałowy - Wydział Finansów

          

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno


Tel (061) 424-66-77 

luiza.zurawska@powiat-gniezno.pl  
 

Kamilla Skrzyńska

 

Redaktor wydziałowy - Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

          

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno


Tel (061) 424-07-07

Fax (061) 424-07-41

komunikacja@powiat-gniezno.pl 
 

Danuta Szulczewska

Dorota Rutkiewicz

Patrycja Pszczoła

Iwona Krieger

 

Redaktorzy wydziałowi - Wydział Organizacyjno - Administracyjny

          

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

Tel (061) 424-07-24

Fax (061) 424-07-41


danuta.szulczewska@powiat-gniezno.pl

dorota.rutkiewicz@powiat-gniezno.pl

patrycja.pszczola@powiat-gniezno.pl

iwona.krieger@powiat-gniezno.pl


 


 

Anna Dąbek

Tomasz Pokładecki

 

Redaktorzy wydziałowi - Wydział Edukacji i Sportu

          

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

Tel (61) 426-17-68

Tel (61) 424-07-47

Fax (061) 424-07-41

 

tomasz.pokladecki@powiat-gniezno.pl

anna.dabek@powiat-gniezno.pl 

  

Beata Małolepsza - Wesołowska

 

Redaktor wydziałowy - Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

          

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

Tel (061) 424-07-48

Fax (061) 424-07-41

beata.malolepsza@powiat-gniezno.pl

  

Damian Kluczyński

 

Redaktor Wydziałowy - Wydział Zdrowia

          

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

Tel (061) 424-07-52

Fax (061) 424-07-41

 

damian.kluczynski@powiat-gniezno.pl
   

Magdalena Koch

 

Redaktor wydziałowy - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

          

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Ul. Papieża Jana Pawła II 9/10


62-200 Gniezno

Tel (061) 424-06-22

Fax (061) 424-07-41

magdalena.koch@powiat-gniezno.pl
 

Damiana Warguła-Czajka

 

Redaktor wydziałowy - Wydział Inwestycji 

          

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno


Tel (061) 424-07-39

Fax (061) 424-07-41

damiana.wargula@powiat-gniezno.pl

 

 


 

Edyta Rojewska-Homme
Agnieszka Antczak

Marta Grabowska

 

Redaktor wydziałowy - Biuro Rady Powiatu

          

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno


Tel (061) 424-07-04

Fax (061) 424-07-41

edyta.rojewska-homme@powiat-gniezno.pl

agnieszka.antczak@powiat-gniezno.pl

marta.grabowska@powiat-gniezno.pl

 

 


 

Agnieszka Macioł
Katarzyna Kaszyńska

 

Redaktorzy wydziałowi - Wydział Budżetu i Analiz Finansowych

          

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno


Tel (061) 424-66-64

Fax (061) 424-07-41

agnieszka.maciol@powiat-gniezno.pl

katarzyna.kaszynska@powiat-gniezno.pl