logo
logo bip
Nazwa, dane adresowe
Dane adresowe
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
telefon : 61 424 07 13
faks :     61 424 07 70
 
Biuro Obsługi Interesanta
tel./fax: 61 424 07 41

Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP:
/SPGNIEZNO/SkrytkaESP


W Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie znajdują się również stanowiska do
bezpośredniej obsługi klienta:

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- Wydział Architektury i Budownictwa.
__________________________________________________________________________________

Starosta bądź wyznaczony przez niego Członek Zarządu, przyjmują interesantów w sprawie skarg i 
wniosków po uprzednim umówieniu wizyty w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
pod nr telefonu 61 424 07 13/06
__________________________________________________________________________________

Komórki organizacyjne:

Wydział Budżetu i Analiz Finansowych
Skarbnik Powiatu 
Pani Aleksandra Piątkowska-Radom
telefon: 61 424 07 15


Biuro Rady
Dyrektor
Pani Anna Ciesielska
telefon: 61 424 07 18

Sekretarz
Pani Małgorzata Matczak
telefon: 61 424 07 30


Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Dyrektor
Pan Waldemar Markiewicz
telefon: 61 424 07 16


Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Zastępca Dyrektora
Pan Radosław Polus
telefon: 61 424 07 97

Wydział Finansów
Dyrektor
Pani Monika Michalak-Plewako
telefon: 61 424 07 29


Wydział Promocji i Turystyki
Dyrektor
Pani Agnieszka Rzempała-Chmielewska 
telefon: 61 424 66 96


Wydział Promocji i Turystyki
Zastępca Dyrektora
Pan Robert Bazułka
telefon: 61 424 66 96

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Dyrektor
Pan Maciej Szczepański
telefon: 61 424 66 20


Wydział Spraw Społecznych i Kultury
Dyrektor
Pani Daria Danik
telefon: 61 424 66 98


Wydział Zdrowia
Dyrektor
Pani Monika Boruszewska
telefon: 61 424 66 95
 

Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor
Pan Bogumił Haremza
telefon: 61 424 07 95
 

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Dyrektor
Pani Magdalena Musiałowicz
telefon: 61 424 07 27


Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Zastępca Dyrektora
Pan Janusz Winiarski
telefon: 61 424 07 35

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
p.o. Dyrektor
Pan Wojciech Krawczyk
telefon: 61 424 07 07


Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Zastępca Dyrektora
Pan Sławomir Macioł
telefon: 61 424 66 61Wydział Edukacji i Sportu
p.o. Dyrektor
Pan Łukasz Kaszyński
telefon: 61 424 07 46


Wydział Edukacji i Sportu
p.o. Zastępca Dyrektora
Pan Adam Krystkowiak
telefon: 61 424 06 90


Wydział Inwestycji
Dyrektor 
Pan Krzysztof Kanoniczak
telefon: 61 424 07 22
  

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Dyrektor
Pani Małgorzata Cichomska-Szczepaniak
telefon: 61 424 66 10


 


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Remigiusz Kosmala
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (04/06/2003 07:59:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: (22/08/2011 08:42:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Pszczoła (05/06/2019 15:06:48)