logo
logo bip
Nazwa, dane adresowe

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
telefon: 61 424 07 41
faks: 61 424 07 41
 
Biuro Obsługi Interesanta
tel./fax: 61 424 07 41

strona www: 
https://www.powiat-gniezno.pl

e-mail: 
starostwo@powiat-gniezno.pl 

Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP:
/SPGNIEZNO/SkrytkaESP
 
WAŻNE: uruchomione zostały dodatkowe numery telefonów pod, które można dzwonić w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:30 w celu zasięgnięcia informacji:
 
Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: 512-509-258 oraz 512-509-259
 
Wydział Architektury i Budownictwa: 512-509-410
 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 512-509-301
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 506-140-375
(konsultacje odbywają się w godzinach dyżuru tj. w środy w godz. 11-16 oraz w piątki w godz. 8-15)
 
__________________________________________________________________________________

Starosta bądź wyznaczony przez niego Członek Zarządu, przyjmują interesantów w sprawie skarg i 
wniosków po uprzednim umówieniu wizyty w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
pod nr telefonu 61 424 07 13 / 61 424 66 61
 

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków po uprzednim umówieniu wizyty w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
pod nr telefonu 61 424 07 04.

__________________________________________________________________________________

Komórki organizacyjne:

Wydział Budżetu i Analiz Finansowych
Skarbnik Powiatu 
Pani Aleksandra Piątkowska-Radom
telefon: 61 424 07 15
e-mail: aleksandra.piatkowska-radom@powiat-gniezno.pl 
 
 
Biuro Rady
Dyrektor
Pani Anna Ciesielska
telefon: 61 424 07 18
e-mail: 
 
 
 
Sekretarz
Pani Małgorzata Matczak
telefon: 61 424 07 30
e-mail: malgorzata.matczak@powiat-gniezno.pl 


Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Dyrektor
Pan Maciej Szczepański
telefon: 61 424 66 20


Wydział Finansów
Dyrektor
Pani  Wiesława Haławska
telefon: 61 424 07 29
e-mail: wieslawa.halawska@powiat-gniezno.pl


Wydział Promocji i Turystyki
Dyrektor
Pan Robert Bazułka 
telefon: 61 424 66 96
e-mail: robert.bazulka@powiat-gniezno.pl 
 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Dyrektor
Pan Maciej Szczepański
telefon: 61 424 66 20
e-mail: maciej.szczepanski@powiat-gniezno.pl 

 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Dyrektor
Pani Monika Boruszewska
telefon: 61 424 66 90
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Z-ca Dyrektora
Pani Daria Benke
telefon: 61 424 07 50
e-mail: daria.benke@powiat-gniezno.pl
 

Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor
Pani Katarzyna Politowicz
telefon: 61 424 07 61
 
 
Wydział Architektury i Budownictwa
Zastępca Dyrektora
Pan Bogumił Haremza
telefon: 61 424 07 95
e-mail: bogumil.haremza@powiat-gniezno.pl 
 

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Dyrektor
Pani Magdalena Musiałowicz
telefon: 61 424 07 27
e-mail: magdalena.musialowicz@powiat-gniezno.pl


Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Zastępca Dyrektora
Pan Janusz Winiarski
telefon: 61 424 07 35
e-mail: janusz.winiarski@powiat-gniezno.pl

 
Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Dyrektor
Pan Wojciech Krawczyk
telefon: 61 424 07 07
e-mail: wojciech.krawczyk@powiat-gniezno.pl
 
 
Wydział Edukacji i Sportu
Dyrektor
Pan Łukasz Kaszyński
telefon: 61 424 07 46
e-mail: lukasz.kaszynski@powiat-gniezno.pl
 
 
Wydział Inwestycji
Dyrektor
Pan Maciej Brzuszkiewicz
telefon: 61 424 66 92

 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Dyrektor
Pani Małgorzata Cichomska-Szczepaniak
telefon: 61 424 66 10
e-mail: malgorzata.cichomska@powiat-gniezno.pl


Inspektor ds. kontrolitel. 61 424 07 16

Audytor wewnętrzny  tel. 61 424 07 16

Specjalista ds. zarządzania ruchem na drogach tel. 61 428 10 25

Geolog powiatowy tel. 61 424 07 36

Geodeta powiatowy tel. 61 426 46 88 w. 45

Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. 61 424 07 26 / 506-140-375

Inspektor Ochrony Danych tel. 61 424 07 16

Koordynator ds. dostępności tel. 61 424 66 85

 

Aktualny Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - uchwała nr 117/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego: