logo
logo bip
Nazwa, dane adresowe

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
telefon : 61 424 07 41
faks :     61 424 07 41
 
Biuro Obsługi Interesanta
tel./fax: 61 424 07 41

strona www: 
https://www.powiat-gniezno.pl

e-mail: 
starostwo@powiat-gniezno.pl 

Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP:
/SPGNIEZNO/SkrytkaESP


W Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie znajdują się również stanowiska do
bezpośredniej obsługi klienta:

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- Wydział Architektury i Budownictwa.
__________________________________________________________________________________

Starosta bądź wyznaczony przez niego Członek Zarządu, przyjmują interesantów w sprawie skarg i 
wniosków po uprzednim umówieniu wizyty w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
pod nr telefonu 61 424 07 13/06
 

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków po uprzednim umówieniu wizyty w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
pod nr telefonu 61 424 07 04.

__________________________________________________________________________________

Komórki organizacyjne:

Wydział Budżetu i Analiz Finansowych
Skarbnik Powiatu 
Pani Aleksandra Piątkowska-Radom
telefon: 61 424 07 15
e-mail: aleksandra.piatkowska-radom@powiat-gniezno.pl 


Biuro Rady
Dyrektor
Pani Anna Ciesielska
telefon: 61 424 07 18
e-mail: 
 
Sekretarz
Pani Małgorzata Matczak
telefon: 61 424 07 30
e-mail: malgorzata.matczak@powiat-gniezno.pl 


Wydział Organizacyjno-Administracyjny
p.o. Dyrektor
Pan Maciej Szczepański
telefon: 61 424 66 20


Wydział Finansów
Dyrektor
Pani Monika Michalak-Plewako
telefon: 61 424 07 29
e-mail: monika.michalak-plewako@powiat-gniezno.pl


Wydział Promocji i Turystyki
p.o. Dyrektor
Pani Agnieszka Rzempała-Chmielewska 
telefon: 61 426 17 74
e-mail: agnieszka.rzempala-chmielewska@powiat-gniezno.pl 
 

Wydział Promocji i Turystyki
Zastępca Dyrektora
Pan Robert Bazułka
telefon: 61 424 66 96
e-mail: robert.bazulka@powiat-gniezno.pl

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Dyrektor
Pan Maciej Szczepański
telefon: 61 424 66 20
e-mail: maciej.szczepanski@powiat-gniezno.pl 


Wydział Spraw Społecznych i Kultury
Dyrektor
Pani Daria Danik
telefon: 61 424 66 98
e-mail: daria.danik@powiat-gniezno.pl


Wydział Zdrowia
Dyrektor
Pani Monika Boruszewska
telefon: 61 424 66 95
e-mail: monika.boruszewska@powiat-gniezno.pl 
 

Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor
Pan Bogumił Haremza
telefon: 61 424 07 95
e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl 
 

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Dyrektor
Pani Magdalena Musiałowicz
telefon: 61 424 07 27
e-mail: magdalena.musialowicz@powiat-gniezno.pl


Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Zastępca Dyrektora
Pan Janusz Winiarski
telefon: 61 424 07 35
e-mail: janusz.winiarski@powiat-gniezno.pl

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Dyrektor
Pan Wojciech Krawczyk
telefon: 61 424 07 07
e-mail: wojciech.krawczyk@powiat-gniezno.pl


Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Zastępca Dyrektora
Pan Sławomir Macioł
telefon: 61 424 66 61Wydział Edukacji i Sportu
p.o. Dyrektor
Pan Łukasz Kaszyński
telefon: 61 424 07 46
e-mail: lukasz.kaszynski@powiat-gniezno.pl
 
Wydział Inwestycji
p.o. Dyrektor
Pan Jerzy Krzymiński
telefon: 61 424 07 97
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Dyrektor
Pani Małgorzata Cichomska-Szczepaniak
telefon: 61 424 66 10
e-mail: malgorzata.cichomska@powiat-gniezno.pl