logo
logo bip

Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłecku

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gnieźnie

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zespół Szkół Technicznych

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zespół Szkół Ekonomicznych

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

II Liceum Ogólnokształcące

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

I Liceum Ogólnokształcące

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki