logo
logo bip

 

1.Bilans za 2019r.

2. Rachunek zysków i Strat za 2019r.

3. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki za 2019r.