logo
logo bip
Informacje o stanie majątkowym

informacje o stanie majątkowym

Stan majątkowy Szkoły:
 - nieruchomość przy ul. Bolesława Chrobrego 23
 - środki trwałe według ksiąg inwenarzowych