logo
logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące władzę

Dyrektor
      mgr inż. Łukasz Muciok
 
Wicedyrektorzy
     mgr Anna Kamzela-Bilska
     mgr Daniel Popielarz
 
Kierownik szkolenia praktycznego
     mgr Agnieszka Nowicka